afbeelding voor post: Even kennismaken met….Steven Elders

Even kennismaken met….Steven Elders

26 maart 2021

Waar ben je actief voor NLingenieurs?

 Sinds begin februari dit jaar loop ik stage bij Koninklijke NLingenieurs als afstudeerder. Dit doe ik als laatste onderdeel van mijn studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op waar op de kansen en mogelijkheden als het gaat om het binnenklimaat van scholen. Dit zal zijn tot ongeveer begin juli. Gedurende mijn onderzoek zal ik bijgestaan worden door mijn begeleider Arnoud Willemsen.  

Waarom is dit een interessant onderwerp voor onze branche? 

Veel schoolgebouwen in het primair en voorgezet onderwijs voldoen op dit moment niet aan de normen die het Rijk stelt aan ventilatie. Het Rijk heeft nu een regeling ingesteld en daarmee is er geld beschikbaar gekomen om hiermee aan de slag te gaan. Een goed binnenklimaat is goed voor de gezondheid en leerprestaties van leerlingen en docenten. Daarnaast heeft dit onderwerp een extra impuls gekregen omdat goede ventilatie wellicht de verspreiding van COVID-19 tegengaat, al wordt dat nog onderzocht. Ingenieurs kunnen een grote rol vervullen in deze maatschappelijke opgave, want uiteindelijk moet er ook praktisch invulling gegeven worden aan deze opgave.

 

Wat hoop je met je onderzoek te bereiken?

Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijk maken of er dit moment knelpunten zijn in de SUVIS regeling van het Rijk. Maar vooral ook wat er voor nodig is om een gedragsverandering onder schoolbestuurders en gemeenten op gang te brengen om grote investeringen te doen voor het binnenklimaat. Uiteindelijk is dat ook goed voor de branche.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief