Even voorstellen: Samantha Wicht nieuwe procescoach Bouwcampus

22 april 2019

Ik ben Samantha Wicht en sinds 26 februari 2019 ben ik namens NLingenieurs werkzaam bij de Bouwcampus als procescoach. Bij de Bouwcampus houd ik mij bezig met het realiseren van versnelling van vernieuwing in de bouw. De Bouwcampus brengt marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen om te werken aan maatschappelijke vraagstukken waar de bouwketen een rol in heeft. Er zijn drie overkoepelende thema’s waar wij ons mee bezig houden: vervanging en renovatie van infrastructuur, verduurzaming van gebouwen en de omgeving en herinrichting stedelijke ondergrond. Binnen dit thema zijn 2 concrete opgaven waar ik mij voor inzet:

  • Versnelling industrialisatie bouwproces als remedie tegen tekorten bouwcapaciteit
  • Opschaling en versnelling van de aardgasloze en circulaire renovatie van het corporatiebezit sociale woningen

Voor de opgave opschaling en versnelling renovatie van sociale huurwoningen van de woningcorporaties heb ik recentelijk op Building Holland een verkenningstafel mogen organiseren en begeleiden. Het was goed om te zien dat er zoveel animo was voor deze discussie. De volgende stap wordt om als Bouwcampus een Community of Practice op te zetten in het westen van Nederland. Een community waar opdrachtgevers, aannemers, leveranciers en ingenieurs elkaar kunnen vinden zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor de versnelling in het aardgasloos en circulair maken van de bestaande sociale woningen van de corporaties

 

Samantha Wicht is organisatieontwikkelaar bij Bureau de Bont.