Expertnetwerk Bodem & Ondergrond

19 december 2018

Het expertnetwerk Bodem & Ondergrond van Koninklijke NLingenieurs heeft onlangs haar visie op het steeds intensiever gebruik van onze bodem op papier gezet. Nu de druk op ons bodem- en watersysteem steeds groter wordt is bewustwording over enerzijds de kwetsbaarheid van het systeem, en anderzijds ook de kansen die het systeem biedt meer dan ooit nodig. Het expertnetwerk - bestaande uit Antea Group, Arcadis, Royal HaskoningDHV, Sweco, Tauw en Witteveen+Bos -  is van mening dat we aan de complexe en integrale maatschappelijke opgaven die voor ons liggen alleen het hoofd kunnen bieden door als publieke en private partijen intensiever samen te werken in de keten, en ook te blijven werken aan een goede kennisinfrastructuur. Het expertnetwerk biedt hiervoor haar expertise aan. Voor meer informatie: zie het visiedocument. Of neem contact op met Martin Doeswijk van Tauw of Willem Hendriks van Witteveen+Bos.

Bekijk rapport: Werkveld Bodem & Ondergrond na huidig bestuursconvenant