afbeelding voor post: Frustratie bij bedrijven om pauzeren Groeifonds

Frustratie bij bedrijven om pauzeren Groeifonds

2 april 2024

Frustratie bij bedrijven om pauzeren Groeifonds

Frustratie bij bedrijven na het bericht over de onzekere toekomst van het Nationaal Groeifonds. Ondanks verschillende waarschuwingen van onderzoekers en economen lijkt de steun voor meerjarig beleid rond investering in innovatie en onderzoek verdwenen. 


Ook Koninklijke NLingenieurs maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en benadrukt het belang van brede kennisprogramma’s zoals die binnen het Groeifonds bestaan, omdat: 
- de opgaven waar we voor staan om bundeling van sectorbrede kennis vragen en 
- er binnen die programma’s waardevolle domein-overstijgende samenwerking ontstaat. 
 
Ingenieursbureaus investeren, samen met ketenpartners al jaren in deze samenwerkingen, met als doel te komen tot langjarige programma's die op termijn leiden tot welzijns- en welvaartswinst. Deze koerswijziging is zeer schadelijk, niet in de minste plaats, omdat de huidige subsidieregels die binnen het Groeifonds worden gehanteerd geen recht doen aan de waarde van de bijdrage die vanuit de ingenieursbureaus wordt geleverd. Lange termijn perspectief en continuïteit van deze programma's is daarom noodzakelijk om de investering op de lange termijn te laten renderen. 

Lees het artikel in het fd >>

×

Aanmelden nieuwsbrief