Geboortenieuws: de ISO-BIM-standaard

19 december 2018

Onlangs heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) voor het eerst een algemene norm voor BIM-informatiemanagement gepubliceerd: ISO19650. Deze standaard bevat aanbevelingen voor het raamwerk voor informatiemanagement. Denk aan manieren voor uitwisseling, opname en versiebeheer voor alle actoren in een bouwproject. Het document is toepasbaar op de hele levenscyclus voor gebouwde assets, van initieel ontwerp tot en met het beheer aan het einde van de levenscyclus.

Assetmanagers kunnen de standaard gebruiken voor projecten van elke omvang van een fietsbrug of een transformatorhuis tot een heel wegennet of industriecomplex. Binnen de Europese koepel voor ingenieursbureaus EFCA wordt momenteel gewerkt aan een toelichting op de standaard. Deze zal de komende maanden verschijnen.

Voor meer informatie, neem contact op met het Arnoud Willemsen.

Bekijk: ISO19650