afbeelding voor post: Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

22 april 2020

Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

Samen met, onder andere, een aantal partners uit de bouwketen (Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), ministeries, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Prorail, Rijkswaterstaat, Aedes en nog veel meer partijen ondersteunen wij als branchevereniging van advies,- management- en ingenieursbureaus de verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'. 

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moet gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

De verklaring vind je hier:

Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief