afbeelding voor post: Geslaagde kennissessie Bodem en Ondergrond

Geslaagde kennissessie Bodem en Ondergrond

30 mei 2024

Terugblik Kennissessie Bodem en ondergrond

De NLingenieurs community Bodem & Ondergrond gaf op 21 mei een goedbezochte online kennissessie rondom een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld. De aftrap werd verzorgd door Willem Hendriks, de voorzitter van deze community: stonden de afgelopen 40 jaar vooral in het teken van bodemsanering; de laatste jaren zien we een enorme verbreding van het werkveld. De bodem speelt een belangrijke rol bij veel maatschappelijke ontwikkelingen. Het is niet alleen een uitdaging maar ook een kans voor de ingenieurs van onze bureaus om hier goed op in te spelen, zowel inhoudelijk als positioneel. Samenwerking tussen bureaus is daarbij cruciaal. In de kennissessie is ‘de kracht van slim bodemgebruik’ via 3 invalshoeken besproken.  

Corinne Koot van Witteveen+Bos verzorgde een inleiding over het thema Water & Bodem sturend, met nadruk op de rol van de bodem hierbij. Het gaat echt over een andere manier van denken en werken als het gaat om ruimtelijke inrichting, waarbij het water en bodem systeem maatgevend zijn. Hoe benutten we de bodem optimaal, maar ook hoe houden we onze bodems vitaal. In de discussie kwam naar voren dat het goed zou zijn als we vanuit onze community sprekende voorbeelden gaan verzamelen en delen over dit onderwerp.  

Martin Doeswijk van TAUW ging vervolgens in op het thema circulariteit. Als we het hebben over bodems denken we vaak aan het slepen van grond en bagger, maar ook aan het brengen van grote hoeveelheden reststromen op- en in de bodem, denk aan thermisch gereinigde grond of staalslakken.  Op dit vlak is nog veel winst te halen; we maken niet alleen veel te weinig gebruik van beschikbare grondstromen, maar gaan vaak nog onzorgvuldig om met zaken als ontgraven en verplaatsen van grond en bagger waardoor materialen niet optimaal worden benut en ook bodems onnodig worden uitgeput. Het in de bodem brengen van reststromen gebeurd nog te vaak vanuit onkunde; om hier goed mee om te gaan is kennis en kunde nodig.  

De kennissessie werd afgesloten met een verhaal van Gijsbert Schuur van Antea Group. Hij ging vooral in op de sterk toegenomen drukte in de ondergrond van het stedelijk gebied en hoe hier in de toekomst anders mee om gegaan zou moeten worden. Als we hier geen oplossingen voor vinden dan stagneren tal van opgaves zoals vergroening en de energietransitie. De oplossingen liggen deels in een andere aanpak van het ontwerp en de processen, waarbij er anders wordt samengewerkt tussen actoren en er anders wordt gepland, maar deels ook in innovaties en het doorbreken van conventies.   

De kennissessie is terug te zien en de presentaties zijn beschikbaar op de site van onze Community Bodem & Ondergrond (LINK VOLGT Z.S.M.). Wil je meer weten over deze actieve community, aarzel dan niet om contact op te nemen!  

×

Aanmelden nieuwsbrief