Hackaton Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet - Geef je op!

27 mei 2019

Het Kernteam Deltatechnologie organiseert een hackaton ‘Duurzaam en Kosteneffectief Grondverzet’ in het kader van de uitwerking van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid.

Het doel van de hackaton is om binnen een dag met overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven uit de watersector ideeën te genereren over innovaties voor duurzaam en kosteneffectief grondverzet. Op basis van de uitkomsten wordt beoordeeld of er voldoende kansrijke ideeën voor innovatie in de sector leven om een proeftuin te starten, bijvoorbeeld binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

De hackaton wordt op 19 juni gehouden van 9:00 tot 21:00 uur in het landhuis van Houdringe, bij Sweco, De Holle Bilt 22, De Bilt. Het aantal deelnemers is beperkt. Verwacht wordt dat deelnemers expertise hebben in de praktijk van grondverzet, en met ideeën om de klimaatvoetprint en/of kosten te verlagen.

Interesse om deel te nemen?

Neem dan contact op met carl.geuljans@sweco.nl