Handreiking Tenderkostenvergoeding

30 oktober 2018

Een kader voor Tenderkostenvergoeding

Geregeld krijgen wij signalen over de hoge kosten die bureaus maken voor inschrijvingen op aanbestedingen. Er zijn aanbestedende diensten die als oplossing een vergoeding verstrekken aan afgevallen partijen, maar velen doen dat ook niet. Daarom is nu een Handreiking Tenderkostenvergoeding opgesteld door een aantal branches met hulp van het Rijk. Deze is vooral bedoeld om aanbestedende diensten te helpen met het opstellen van een tenderkostenregeling. Voor inschrijvende ingenieursbureaus is het een interessant stuk om in te schatten wanneer een vergoeding volgens de regelgeving op zijn plaats is en wat dan de hoogte van de vergoeding zou moeten zijn. Daarmee wordt automatisch ook meer duidelijkheid gegeven over gevallen waarin een vergoeding minder noodzakelijk is. Klik hier voor de Handreiking Tenderkostenvergoeding: https://tinyurl.com/y9dd5usp Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Arnoud Willemsen, arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl