afbeelding voor post: Hè, hè….eindelijk, echt innoveren

Hè, hè….eindelijk, echt innoveren

5 juni 2023

Eén miljoen grotendeels betaalbare woningen erbij én stijgende rentes, een tekort aan materialen en vaklieden, hoge bouwkosten en stikstof- en wateruitdagingen. Onder het motto ‘Never waste a good crisis’ hebben we nu dus eindelijk een situatie die ons, spelers in de keten van gebiedsontwikkeling, verplicht tot innovatie.

Veel aandacht voor manieren van bouwen en materialen. Mooi en goed, maar…. bij lange na natuurlijk niet genoeg om onze hele sector door de broodnodige transformatie te loodsen naar een nieuwe realiteit. Een realiteit die recht doet aan de behoeftes en opgaven waarmee de schaarse ruimte in ons kikkerlandje is opgezadeld.

Echt innoveren doe je alleen door inzet op de ontwikkeling van mensen, organisaties, diensten en markten, dat is mijn persoonlijke overtuiging. Als relatieve nieuwkomer in gebiedsontwikkeling durf ik te stellen dat we hier nog veel te doen hebben. Er wordt veelal traditioneel gewerkt met betrekking tot leiderschap, organisatiestructuur, manier van werken en samenwerken met concullega’s, de vier onderdelen van sociale innovatie. Sociale innovatie bepaalt voor 75% het succes van innoveren. Technologische innovatie bepaalt voor 25% het innovatiesucces (bron: prof. Volberda).

Organisaties die sociaal innovatief werken, voeren informeel leiderschap vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen in plaats vanuit hiërarchie en controle. Hun organisatiestructuur is flexibel, veranderingen worden snel doorgevoerd dankzij weinig tot geen procedures. De manier van werken geeft medewerkers de ruimte om verbeteringen door te voeren in plaats van te voldoen aan geldende werkprocessen. Tot slot is samenwerken met concullega’s hun tweede natuur omdat organisaties op zichzelf niet meer in staat zijn het ei van Columbus uit te broeden en zeker niet snel genoeg om tijdig in te spelen op (latente) ontwikkelingen; disruptieve innovatie.

Natuurlijk levert het iets op, dat blijkt uit jaren onderzoek in het verleden en vooral uit mijn eigen werkervaringen bij organisaties en de stimuleringsprogramma’s voor Pioniers Sociale innovatie Overijssel en Gelderland. Komtie: Innovatievermogen +31%, productiviteit +21%, tevredenheid medewerkers +12%, omzet+16% en winstgroei +13%. Dus…aan de bak met sociale innovatie voor de broodnodige transformatie en versterking van je organisatie!

Marieke van Helvoort-Segerink, De essentie, Lid Nlingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief