Heb je klachten over je rechtspositie bij aanbesteden? Vul de enquête in!

5 maart 2019

Bij een aanbesteding kan je als bedrijf worden geconfronteerd met voorwaarden van de aanbesteder die niet kloppen. Wanneer je hier samen geen oplossing voor vindt, kun je een klacht indienen of een civiele procedure starten. Maar ondernemers schijnen hier geregeld van af te zien, om diverse redenen. Om de rechtsbescherming voor ondernemers bij het aanbesteden te verbeteren, laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek uitvoeren.

Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe het huidige systeem van rechtsbescherming functioneert. Bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. En of het wenselijk is het systeem te veranderen. De inbreng van ondernemers, aanbesteders en andere betrokkenen is zeer belangrijk om die vraag te kunnen beantwoorden. Koninklijke NLingenieurs vindt dit onderzoek van groot belang. Graag vragen we daarom alle leden om de enquête in te vullen! Hij staat online tot 29 maart a.s.