Herbenoeming bestuursleden

Herbenoeming bestuursleden

29 januari 2019

De officiële bestuursperiode van de bestuursleden

  • Mark Pehlig (vicevoorzitter)
  • Steven Mast (penningmeester) en
  • William Sanders (bestuurslid/mkb)

was per 1 juni 2018 afgelopen.

Door de verandering van de bestuursstructuur in juni 2015 is destijds een onduidelijke situatie ontstaan over de herbenoeming van deze drie bestuursleden. Inmiddels is helder geworden dat alle drie herbenoemd hadden moeten worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 juni jl. voor een nieuwe periode van drie jaar. Dit is tijdens de laatste ALV niet gebeurd.

Wij hebben in december en januari een e-mail verstuurd naar alle leden met het verzoek in te stemmen met de herbenoeming. In deze e-mails hebben wij ook aangegeven dat bij geen reactie dit inhoudt dat je instemt met de herbenoeming. De reactietermijn is inmiddels gesloten.

We hebben alleen maar positieve berichten mogen ontvangen. Hiermee kunnen we concluderen dat Mark Pehlig, Steven Mast en William Sanders voor een de periode van drie jaar (met terugwerkende kracht per 1 juni 2018) herbenoemd zijn als vicevoorzitter, penningmeester en bestuurslid/mkb.

Namens de vereniging feliciteren wij Mark, Steven en William met deze herbenoeming. Wij zien uit naar de voortzetting van de samenwerking met hen in het bestuur.