afbeelding voor post: Herbenoemingen en nieuwe bestuursleden bij Koninklijke NLingenieurs

Herbenoemingen en nieuwe bestuursleden bij Koninklijke NLingenieurs

17 juni 2024

Den Haag, 17 juni 2024

Herbenoemingen en nieuwe bestuursleden bij Koninklijke NLingenieurs

Het bestuur van Koninklijke NLingenieurs is verheugd om enkele herbenoemingen en benoemingen van bestuursleden aan te kondigen. Stephan van der Biezen, directeur bij Witteveen+Bos, en Anton van der Sanden, directeur bij Royal HaskoningDHV, zijn opnieuw benoemd als bestuursleden.
Stephan begint aan zijn derde termijn, voor Anton is het zijn tweede termijn. Het is bemoedigend om te zien dat deze ervaren directieleden zich opnieuw willen inzetten voor de belangen van de branche en daar samen met de rest van het bestuur richting aan willen geven.
Daarnaast is Marieke van Helvoort-Segerink, mede-eigenaar en organisatieversterker bij De essentie van gebiedsontwikkeling, benoemd tot nieuw bestuurslid. Koos Seerden, algemeen directeur van Rho Adviseurs, treedt na een periode van 3 jaar af als bestuurslid. Zittend bestuurslid Matthijs Dull neemt zijn taak als penningmeester over.


Bij JongNLingenieurs is er eveneens een wisseling in het bestuur. Guus Cals, specialist Geohydrologie bij HermanDeGroot, is verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij zal als bijzonder lid aansluiten bij de bestuursvergaderingen van NLingenieurs, waar hij de stem van de jonge ingenieurs zal laten horen. Guus neemt het stokje over van Martine Stam, die na een succesvol jaar als voorzitter is afgetreden vanwege het verstrijken van haar termijn.
Voorzitter Carla Moonen verwelkomt Marieke van Helvoort en Guus Cals van harte. “Door de komst van de nieuwe bestuursleden wordt het bestuur nog veelzijdiger. “

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 6 juni in Den Haag zijn de benoemingen van de bestuursleden door de leden van NLingenieurs unaniem goedgekeurd.


Bij JongNLingenieurs zijn er nog enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Dennis van Leeuwen, ontwerper Werktuigbouwkunde van Huisman & van Muijen, en Tjerk Michielse, organisatieontwikkelaar bij BdB Groep, zullen plaatsnemen in het bestuur van JongNLingenieurs. Zij volgen Sam de Roover en Sebastiaan Tiemessen op, die onlangs zijn afgetreden. Dennis en Tjerk kijken ernaar uit om hun expertise in te zetten voor het versterken van de maatschappelijke en professionele positie van de ingenieurs- en adviesbureaus. Samen met de vereniging willen zij met lef bijdragen aan een gezonde en duurzame fysieke leefomgeving.

Ten slotte zijn er ook bij de Raad van Toezicht twee herbenoemingen: Paul Rijpstra, directeur van Pieters Bouwtechniek, en Theodoor Höngens, directeur bij M+P, zullen hun werk als RvT-lid voortzetten.

 

--

Voor extra toelichting over de inhoud van dit artikel kunt u contact opnemen met:
Carla Moonen, Voorzitter Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief