afbeelding voor post: Hitte raakt iedereen, maar is nog van niemand

Hitte raakt iedereen, maar is nog van niemand

22 juni 2023

Als ingenieur leer je al in de opleiding dat het klimaat extremer wordt. Bijna iedere verbetering van de modellen toont dat het nog sneller gaat. Nu werk ik als ingenieur en dagelijks werken mijn collega's aan technische modellen en leren ze steeds weer van de specifieke locaties die ze doorrekenen. Andere collega's ontwikkelen manieren om hitte goed en begrijpelijk te verbeelden.

Ondertussen vertel ik het verhaal, dagelijks. Aan bestuurders, ambtenaren en iedereen die het wil horen. Tot nu toe blijft het vaak nog bij een uitgesproken 'urgentie'. Het is in ieder project lastig om met de betrokkenen concreet het beleid, regels en ontwerpen hittebestendig en dus anders te maken. Dagelijks spreek ik erover. Dagelijks probeer ik andere manieren van vertellen en visualiseren. De boodschap komt aan, maar leidt niet tot actie.

Tijdens deze hitte wordt het probleem me duidelijker: hitte is van niemand! Niemand krijgt tijd en budget om aan de slag te gaan. Om in de overvolle alledag niet kopje onder te gaan, houdt iedereen het werken met hitte af. 'Daar ga ik niet over'. De beleidsmakers schrijven het nog wel in beleid, maar voor uitwerkingen maken ze geen tijd, want het is geen formele taak. De mensen van regelgeving en uitvoering hebben vaak geen tijd om te leren hoe hittebestendigheid er praktisch uitziet. De mensen van het sociale domein zijn al overvraagd met andere problemen, zoals huisvesting van asielzoekers. Het regelen, ontwerpen en maken van hittebestendigheid wordt steeds uitgesteld.

Misschien komt er beweging in als er een ramp(je) gebeurt. Ingenieurs en adviseurs willen die ramp graag voor blijven. Om mensenlevens, ellende en schade te besparen. Omdat we nu bouwen voor de toekomst en omdat we mensen ook nu willen beschermen en helpen bij hitte.

De landelijke meetlat groen klimaatbestendig bebouwd gebied geeft handvatten voor nieuwbouw. Nu komt de opgave om het met z'n allen te realiseren. Bij nieuwbouw, maar ook bij alles wat er al staat. Wie gaat dat oppakken?

Voor versnelling moet hitte snel een plek krijgen in vele taken en verantwoordelijkheden. Zodat straks iedereen over hitte gaat. Immers, wat we nu bouwen, dat is voor de komende decennia de omgeving waarin we wonen, leven en werken.

In Biind is een blog van Freya over hetzelfde onderwerp gepubliceerd. Lees meer>>


Freya Macke, brancheambassadeur Klimaatadaptatie NLingenieurs en Sr. adviseur klimaatadaptatie bij Arcadis

Lees ook het in Cobouw verschenen artikel

×

Aanmelden nieuwsbrief