afbeelding voor post: Ingenieursbureaus leveren integer milieuadvies

Ingenieursbureaus leveren integer milieuadvies

3 november 2020

Enige tijd geleden verscheen op het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money een kritisch artikel* over de rol van adviesbureaus ten aanzien van het schrijven van milieuonderzoeken. In de Tweede Kamer werd er bij een Algemeen Overleg Leefomgeving met Staatssecretaris Van Veldhoven door de Partij voor de Dieren naar dit artikel verwezen.

Als branchevereniging herkennen wij ons niet in de beschreven handelswijze. Onze leden staan pal voor hun onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit en kwaliteit. Dat is goed te zien aan de kwaliteitssystemen en integriteitsprocedures van onze leden (dit is ook een lidmaatschapseis van onze vereniging). Los daarvan zijn er voldoende borgingsinstrumenten in de plantoetsingsprocedures (toets door bevoegd gezag, toets door de commissie voor de m.e.r., toets door burgers en belangenpartijen (ter inzagelegging) en toets bij de Raad van State).

De voorbeelden uit het artikel laten zien dat de procedures werken: de kans dat een ondeugdelijk uitgevoerd onderzoek onderweg sneuvelt is aanzienlijk. Juist daarom is het voor adviesbureaus van het grootste belang om de onderzoeken deugdelijk en onafhankelijk uit te voeren, want onderzoeken van onvoldoende kwaliteit zullen als zij sneuvelen leiden tot reputatieschade. Overigens laten de voorbeelden ook zien dat de transparantie in onze rapporten (over beoordelingsmethodiek en toegepaste onderzoeksaanpak) groot is. Daarom is het mogelijk voor derden om fouten te signaleren en aan te kaarten.

De ecologen die werken aan de m.e.r.-adviezen en milieu-onderzoeken zijn veelal persoonlijk begaan met de staat van onze natuur. Door onder andere duurzame ontwerpprincipes te hanteren werken medewerkers van ingenieursbureaus aan een schonere, gezondere leefomgeving, natuurbehoud en biodiversiteit. Het artikel doet geen recht aan de persoonlijke integriteit van deze medewerkers.

We zien op twee punten wel ruimte voor verbetering:

  1. De integrale effectbepaling op gebiedsniveau kan beter. De lange termijn doelstellingen van gebieden (en de effecten daarvan) worden door gebrek aan inzichten op gebiedsniveau soms onvoldoende meegewogen in de afweging bij de losse projecten in zo’n gebied. De nieuwe Omgevingswet voorziet daar overigens in via de instrumenten van Programma’s en plannen en de verplichting tot het uitvoeren van een plan-m.e.r. Wij zijn groot voorstander van het toepassen van deze gebiedsgerichte benadering.
  2. De mate waarin monitoring en evaluatie van effecten plaatsvindt is in de huidige praktijk onvoldoende. In de Omgevingswet heeft de monitoring bij het instrument Programma’s een plaats gekregen. We verwachten ook op dat punt verbetering in de komende jaren en juichen dat zeer toe.

*titel: ‘Intellectuele prostitutie’ in de milieuadvieswereld’ 

×

Aanmelden nieuwsbrief