Innovatiebijeenkomst ProRail en Koninklijke NLingenieurs; Het delen van dromen heeft zin!

22 mei 2019

Op 15 mei 2019 organiseerde NLingenieurs in samenwerking met ProRail een innovatiesessie met als doel om elkaar te inspireren over nieuwe ontwikkelingen. ProRail kan de juiste uitvraag doen wanneer zij weet welke kansen en mogelijkheden de ingenieursbranche ziet. Tegelijkertijd is het voor ingenieursbureaus belangrijk om te weten op welke gebieden ProRail verbeteringen wenst door te voeren, zodat zij gericht innovaties kunnen bedenken.  

De bijeenkomst bestond uit een kraampjesmarkt met 15 ideeën en een lezingenreeks waar 9 van de 15 ideeën nader werden toegelicht. De opzet van de middag gaf voldoende gelegenheid om de meerwaarde van ideeën te bespreken en samenwerkingskansen te verkennen.

Janine Swaak van de Provincie Overijssel trapte de lezingenreeks af met een toelichting op het Launching Customer programma (LC) van de Provincie. Met haar verhaal over het 'Startup in Residence'-programma (onderdeel van het LC-programma) laat ze zien hoe er binnen de aanbestedingswet voldoende mogelijkheden zijn om marktpartijen uit te nodigen te komen met innovaties. Haar motto: je moet het als opdrachtgever écht willen (en als opdrachtnemer ook) en dan kan en mag er veel.

Vervolgens kwamen diverse ingenieursbureaus met uiteenlopende ideeën: 'automatische beeldherkenning als inspectiemethode dat al succesvol wordt toegepast in de VS' door Roland Dijkhuizen van Arcadis; 'nieuwe modellering van beweegbare delen van bruggen waardoor de vervangingsopgave mee lijkt te vallen' door Kodo Sektani van Anteagroup; 'de mogelijkheden van Virtual Reality bij testen (ervaren is een veel sterkere leermethode dan checklists)' door Timon van Zanten van Movares; 'het optimaliseren en goed laten aansluiten van reizigersstromen en treinstellen (Smooth Transit) waardoor de huidige assets beter worden benut' door Peter Boom van RoyalHaskoningDHV; 'Big Data: met bestaande metingen rond de trein veel meer voorspellingen kunnen doen' door Niek Müller van Arcadis.

Michiel Vijverberg van ProRail gaf inzicht in de plannen voor implementatie van ERTMS in Nederland, waarvoor de Ministerraad onlangs groen licht heeft gegeven en 2,4 miljard heeft gereserveerd. De implementatie is complex en kent een lange doorlooptijd. Zijn vraag aan de aanwezigen: kunnen de ingenieursbureaus helpen met het versnellen, verbeteren, vereenvoudigen?

De middag werd afgesloten met een borrel waar de deelnemers nog geanimeerd verder praatten over de uitgewisselde ideeën. Over één ding waren de deelnemers het eens. Het delen van innovatieve ideeën zou vaker moeten gebeuren. Op basis van de verdere acties die volgen uit deze innovatie-middag bepalen NLingenieurs en ProRail of de opzet voor herhaling vatbaar is.

Interesse om een volgende keer je idee te pitchen bij ProRail? Meld je bij Jacolien.eijer@nlingenieurs.nl.