Innovatiemanagers leden NLingenieurs bijeen over BTIC

3 oktober 2018

Overheden, kennisinstellingen en brancheverenigingen in de Bouw- en Technieksector hebben hun krachten gebundeld om een Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) op te richten. Gekoppeld aan De Bouwagenda wordt gewerkt aan een innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Het doel is om te komen tot langjarige kennisprogramma’s die de basis vormen van noodzakelijke innovaties. NLingenieurs is kritisch en sprak daarover met de innovatiemanagers van haar leden.

Kritisch

NLingenieurs is bij de eerste ideeën over het BTIC nogal kritisch geweest. De kritische houding heeft betrekking op twee zaken. We vinden het belangrijk dat bij innovaties in de Bouw de andere spelers oog hebben voor de samenstelling van de bouwketen met veel verschillende spelers met een grote onderlinge afhankelijkheid. De neiging bestaat namelijk om de keten plat te slaan tot publieke opdrachtnemer – aannemer (=markt). En, als tweede, we vinden het belangrijk dat we een manier vinden waarop de winst van echte innovatie (die uiteindelijk in het publieke domein leiden tot minder kosten of een betere kwaliteit voor de belastingbetaler) op een of andere manier ook terugvloeit naar de organisaties die hebben geïnvesteerd in de innovatie. Dat betekent dat de overheid juist in deze ‘topsector’ zich veel meer als (betalende) klant moet gaan gedragen.

Werksessie en vervolg

NLingenieurs heeft haar leden/innovatiemanagers tijdens een werksessie hierover gepolst en bepaalt wat onze branche nodig heeft om bij te kunnen dragen aan kennisontwikkeling en innovatie. Iedereen (h)erkende de kritiek. Inmiddels hebben wij deze punten onder de aandacht gebracht in de kwartiermakers werkgroep van het BTIC, waar ook Koninklijke NLingenieurs onderdeel van uitmaakt. Er is erkenning dat ingenieursbureaus geen gewone marktpartij zijn, en dat er aandacht moet zijn voor het verdienvooruitzicht voor onze branche, maar eigenlijk voor de hele Bouwketen in het BTIC . Wordt vervolgd!

Lid en wil je meer weten?
Vraag dan het verslag op bij marloes.overbeek@nlingenieurs.nl