afbeelding voor post: Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden

Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden

3 juni 2022

Namens NLingenieurs heeft voorzitter Carla Moonen samen met een groot aantal ketenpartners en ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden getekend. In deze verklaring zijn de uitgangspunten vastgelegd over hoe om te gaan met de huidige kostenstijgingen in de bouw en infra, die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en leveringsproblemen. Het doel is om gezamenlijke risico's te verkleinen, de schade te beperken en bouwproductie op gang te houden. Dit op een manier die past voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Belangrijke vertrekpunten in de verklaring zijn onder andere dat:

  • Het financiële risico niet eenzijdig bij één partij in de keten kan worden neergelegd.
  • Opdrachtnemers en opdrachtgevers in goed overleg afspraken maken hoe om te gaan met de kostenstijgingen en leveringsproblemen.
  • Contractpartijen in overleg treden hoe om te gaan met de gevolgen van de kostenstijgingen en de leveringsproblemen binnen bestaande contracten.
  • Alle partijen in de keten in goed vertrouwen zullen werken aan het op gang houden van de bouwstromen.

Met deze intentieverklaring op zak kunnen ondernemers nu al in gesprek met hun opdrachtgevers hoe om te gaan met de gevolgen van de kostenstijgingen en de soms stokkende materiaalleveranties. We willen als volgende stap de intentieverklaring verder uitwerken naar concrete afspraken per deelmarkt en bouwprogramma op een manier die de hele keten comfort geven om onder de juiste voorwaarden door te bouwen.

De intentieverklaring vind je hier

De intentieverklaring kon alleen maar tot stand komen via samenwerking van veel ketenpartners: Bouwend Nederland, Fedet, NVTB, TechniekNL, AFNL, MKB Infra, NOA, NLIngenieurs, BNA, OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, HIBIN, Metaalunie, FME, VMRG, NVPU, Staalfederatie, Bouwen Met Staal, NRK, BureauLeiding, Betonhuis, Nederlandse Isolatie Industrie, KNB en Metaal Nederland.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief