afbeelding voor post: Investeer in groen en duurzaam herstel in Europa

Investeer in groen en duurzaam herstel in Europa

2 juli 2020 Digitalisering Bodem en ondergrond Binnenklimaat

 

In de media hebben we al het nodige kunnen vernemen van de plannen van ‘Europa’ over een herstelplan voor de economie. Om op die wijze een impuls te geven aan de economie, die naar verwachting in heel Europa 7-9% zal krimpen als gevolg van de Coronacrisis. 

Het doel is economische herstel via duurzame groei. Sleutelbegrippen daarbij zijn groen, digitaal en sociaal. Daarmee sluit het herstelplan aan bij de doelen van de Europese GreenDeal, de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken en klimaatverandering te beperken.

Als Koninklijke NLingenieurs denken we dat grootschalig investeren in deze thema’s van groot belang is voor de duurzame ontwikkeling van de Europese en de Nederlandse economie. Dit dragen wij ook uit in onze gesprekken in bestuurlijk Den Haag en via onze koepels VNO-NCW en MKB Nederland.

Bovendien liggen hier kansen voor onze leden, voor wie groen en duurzaam ontwerpen al dagelijkse kost is. En als branche zien we liever overheidsinvesteringen waarmee wij aan het werk kunnen en bouwen aan de toekomst, dan ongerichte financiële steun aan alle bedrijven en sectoren.

De plannen behoeven nadere uitwerking en goedkeuring van de lidstaten en het Europees Parlement. Als Koninklijke NLingenieurs zullen we dit met belangstelling volgen. Nederland behoort dan misschien wel tot de zogenoemde ‘vrekkige vier’, Een Europees herstelplan zal er zeker komen, laat het dan in ieder geval groen en duurzaam zijn.

In de media hebben we al het nodige kunnen vernemen van de plannen van ‘Europa’ over een herstelplan voor de economie. Om op die wijze een impuls te geven aan de economie, die naar verwachting in heel Europa 7-9% zal krimpen als gevolg van de Coronacrisis. 

Het doel is economische herstel via duurzame groei. Sleutelbegrippen daarbij zijn groen, digitaal en sociaal. Daarmee sluit het herstelplan aan bij de doelen van de Europese GreenDeal, de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken en klimaatverandering te beperken.

Als Koninklijke NLingenieurs denken we dat grootschalig investeren in deze thema’s van groot belang is voor de duurzame ontwikkeling van de Europese en de Nederlandse economie. Dit dragen wij ook uit in onze gesprekken in bestuurlijk Den Haag en via onze koepels VNO-NCW en MKB Nederland.

Bovendien liggen hier kansen voor onze leden, voor wie groen en duurzaam ontwerpen al dagelijkse kost is. En als branche zien we liever overheidsinvesteringen waarmee wij aan het werk kunnen en bouwen aan de toekomst, dan ongerichte financiële steun aan alle bedrijven en sectoren.

De plannen behoeven nadere uitwerking en goedkeuring van de lidstaten en het Europees Parlement. Als Koninklijke NLingenieurs zullen we dit met belangstelling volgen. Nederland behoort dan misschien wel tot de zogenoemde ‘vrekkige vier’, Een Europees herstelplan zal er zeker komen, laat het dan in ieder geval groen en duurzaam zijn.

×

Aanmelden nieuwsbrief