Levert het iets extra’s op of is het een noodzakelijk kwaad?

Investeren in klimaatbestendig vastgoed – waarom zou je?

5 juni 2018

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie spoort overheden aan om meer tempo te maken met het klimaatbestendig inrichten van steden en dorpen. Zij hebben nog slechts 2 ½ jaar de tijd om hiervoor een breed gedragen beleid en uitvoeringsagenda uit te werken. Maar hoe realistisch is die doelstelling? Waarom zouden private partijen – die samen 60-70% van de gebouwde omgeving in handen hebben – hun investeringsagenda hierop aanpassen? Gaat dit ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en investeerders iets extra’s opleveren of kost de investering in ‘weerbaarheid en veerkracht’ hen vooral geld? Waar staat u?

We peilen de stemming binnen de vastgoedsector. Letterlijk! We vragen een panel van smaakmakers om kleur te bekennen. Zij staan bekend om hun uitgesproken mening over dit onderwerpen.

Onze branche ambassadeur Klimaatadaptatie, David van Raalte, zal een korte pitch geven over wat hij ziet rondom investeringen in vastgoed in relatie tot klimaatadaptatie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.