Koninklijke NLingenieurs versoepelt toetredingsregels

ISO9001 niet meer verplicht voor toetreding tot Koninklijke NLingenieurs

10 juli 2019

Bedrijven die lid willen worden van Koninklijke NLingenieurs voldoen nu ook aan de eisen als zij een andere vorm van kwaliteitsborging dan ISO9001 kunnen aantonen. Dit is besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 juni jl. Op deze wijze komt Koninklijke NLingenieurs tegemoet aan de behoefte van vooral kleinere bedrijven die interesse hebben in een NLingenieurs lidmaatschap. Zij maken vaker gebruik van andere kwaliteitssystemen dan ISO9001. 

Tot voor kort was de ISO certificering een harde eis. Ellen Smit, manager verenigingszaken Koninklijke NLingenieurs, zegt hierover: “We zien dat het voor steeds meer bedrijven een grote drempel is om zich te laten certificeren. De kosten voor ISO certificering zijn de laatste jaren gestegen. Met name voor kleinere bedrijven, die bewust klein willen blijven, staat een dergelijke certificering de toetreding tot onze branchevereniging in de weg. Het is van belang om de gehele branche kans te geven om te genieten van de voordelen die een branchevereniging biedt. Het is van belang dat een organisatie kan aantonen dat zij kwaliteitsborging hoog op de agenda hebben staan. Een andere vorm van kwaliteitsborging dan ISO9001 is prima, zolang het aantoonbaar is en voldoet aan de maatstaven die Koninklijke NLingenieurs stelt.”

Wil je meer weten over een lidmaatschap van Koninklijke NLingenieurs? Neem contact op met onze manager verenigingszaken, Ellen Smith via 06-25180597 of mail naar ellen.smit@nlingenieurs.nl.

Download de nieuwe voorwaarden