Kan Omgevingswet de bouwopgave versnellen? - Bouwpoort bijeenkomst i.s.m Duurzaam Gebouwd

30 april 2019

 

Door de nieuwe Omgevingswet moeten bouwprojecten makkelijker de weg van tekentafel naar realisatie kunnen vinden. Wat betekent dat voor de huidige, immense bouwopgave?

Het was een goedbezochte bijeenkomst van Bouwpoort, op dinsdag 23 april in Den Haag. Daar bespraken vertegenwoordigers uit veel geledingen van de bouw, van de delfstoffenindustrie tot projectontwikkelaars (en ook politici), de tussenstand op weg naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021.

Centraal stond de vraag, samengevat door gespreksleider Carla Moonen (voorzitter Koninklijke NLingenieurs), of de Omgevingswet de enorme bouwopgave ook kan helpen en versnellen. En dat mede als vervolg op de Crisis- en herstelwet, die zij onder kabinet Balkenende IV nog persoonlijk hielp optuigen.

Drie sprekers gaven hun kijk op de situatie:

Leo Snel, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs voor Leefruimte schetste niet alleen het spanningsveld tussen de bouwopgave en de nieuwe wet, maar ook die tussen de gemeenten en de ontwikkelende marktpartijen.

Volgens Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter van de NEPROM, zal de Omgevingswet op de langere termijn goed aansluiten bij de NEPROM-visie ‘Thuis in de toekomst’.  

Namens het ministerie (BZK) sprak Rosemarie Bastianen. De programmadirecteur 'Eenvoudig Beter' ziet dat er al met veel enthousiasme, via de Crisis- en herstelwet, met onderdelen uit de Omgevingswet geëxperimenteerd wordt.

Alert

Tijdens de bijeenkomst werden ook enkele vragen uit het publiek besproken over onder meer de overgang van de Crisis- en herstelwet in de Omgevingswet, de positie van de delfstoffenindustrie, de locatie van bouwbedrijven aan waterwegen, de MPG- en BENG-normen en de informatievoorziening en communicatie, waarvoor een elektronisch omgevingsalert wordt ontwikkeld.

Concluderend kan worden gesteld dat zeker wordt uitgezien naar de invoering van de Omgevingswet, maar dat de nijpende bouwopgave vooral door andere initiatieven moet worden geklaard.

Lees het gedetailleerde verslag opgesteld door onze partner duurzaamgebouwd.nl hier

Meer informatie over de Bouwpoort vind u hier.