afbeelding voor post: Kennismaken met..... Geert van Boekel

Kennismaken met..... Geert van Boekel

11 november 2021

Kun je jezelf voorstellen?

Ik ben in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgestudeerd als  planoloog en cultureel antropoloog aan de Universiteit van Utrecht, en ben toen vrijwel onmiddellijk gaan werken voor de Verenigde Naties (de International Labour Organisation – ILO). Voor de ILO heb ik in meerdere landen op meerdere continenten gewoond en gewerkt. Toen mijn dochter de middelbare school leeftijd bereikte zijn we uit gaan kijken naar een baan in Nederland. We wilden onze kinderen laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Nederland wordt vaak gezien als een van de beste landen ter wereld voor kinderen om zelfstandig op te groeien en zich te ontwikkelen tot kritische burgers.

Sinds 2005 werk ik bij Euroconsult in Arnhem. In 2007 veranderde het bedrijf van eigenaar. Het toenmalige moedermaatschappij, Arcadis, deed het bedrijf van de hand. Euroconsult werd onderdeel van het in Engeland gevestigde Mott MacDonald. Mott MacDonald is een van de grootste Civiel Ingenieurs en Management Consultancy bureaus in het Verenigd Koninkrijk met kantoren over de gehele wereld.  Sinds die tijd zijn onze activiteiten sterk uitgebreid, zowel in binnen- als buitenland.

Waar werk je en in welke functie?

Ik heb door de jaren heen diverse functies binnen Euroconsult bekleed, deels in het management, deels in directe projectuitvoer en de laatste tijd ook op het terrein van acquisitie. Meestal werk ik vanuit ons kantoor in Arnhem, maar ik zit ook geregeld op projecten in het buitenland. Van 2016-2019 werkte ik vanuit ons Afrikakantoor in Johannesburg waarbij ik me vooral richtte op de markt in zuidelijk Afrika. In tegenstelling tot Mott MacDonald is Euroconsult niet actief op de zogenaamde ‘home-market’. Dat wil zeggen dat wij uitsluitend werken met projecten in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Onze klanten zijn doorgaans bilaterale overheden zoals FCDO (UK), de Nederlandse overheid (RVO/DGIS), USAID, et cetera en ook IFI’s, International Finance Institutions, zoals de Wereldbank, EBRD, KfW, EU en ADB.  Euroconsult richt zich aan de ene kant op projecten op het gebied van waterbeheer, watervoorziening  en klimaat, anderzijds op onderwijs, de gezondheidszorg, economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

In mijn huidige functie als Key Account Leader voor Mott MacDonald voor de EU, EIB (European Investment Bank) en EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) heb ik geregeld contact met vertegenwoordigers van deze instellingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt. Tegelijkertijd is het van belang dat de klanten de juiste informatie over ons bedrijf ontvangen en moet ik zorgen dat de diverse mogelijkheden en projecten tijdig onder de aandacht komen van mijn collega’s om er zeker van te zijn dat de juiste mensen beschikbaar zijn om aan prioriteitsprojecten te werken. 

Vertel eens over je functie bij EFCA

Sinds kort vertegenwoordig ik Koninklijke NLingenieurs in de zogenaamde ‘External Action Committee’ van de EFCA, de ‘European Federation of Engineering Consultancy Associations’.  Dit sluit nauw aan bij mijn huidige rol als Key Account Leader, temeer het External Action Committee in direct contact staat met de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en andere Europese IFI’s. Een deel van de netwerken zal overlappen.

Deze functie biedt tal van mogelijkheden. Aan de ene kant zie ik dit als een mogelijkheid om de belangen van de leden van NLingenieurs te behartigen in breder Europees verband, met name als het gaat om het werken met  internationale projecten en IFI’s. Via de EFCA worden die direct bij de klanten (EU, EBI, etc.) onder de aandacht gebracht. Aan de andere kant is het ook een uitstekend platform om te lobbyen voor de belangen van de leden ten aanzien van het werken met deze klanten op internationale projecten. 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief