afbeelding voor post: Kennismaken met... Marcel van den Eijnden

Kennismaken met... Marcel van den Eijnden

31 januari 2023

Kun je jezelf even voorstellen? 

Mijn naam is Marcel van den Eijnden. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en woon met mijn gezin in Eindhoven. In mijn vrije tijd houd ik ervan om met de mountainbike of racefiets de prachtige natuur van Brabant te verkennen.  

Waar werk je en in welke functie? 

Ik werk nu al bijna 25 jaar met veel plezier bij Arcadis. Doordat Arcadis een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt tot een van de grootste ingenieursbureaus ter wereld, is mijn werk nooit hetzelfde gebleven. Mijn specialiteit is bouwprojecten waarbij kwaliteit en compliance een belangrijke rol spelen. Dit zijn vaak projecten in de energie, voeding, farmacie en luchtvaartsector. Voor deze projecten verzorgen we compliance-/kwaliteitsmanagement, waarmee we de kwaliteit niet alleen vooraf borgen, maar ook tijdens de uitvoering monitoren (en zonodig corrigeren) en tot slot bij oplevering toetsen (testing & commissioning). Werkprocessen worden steeds meer digitaal uitgevoerd, waardoor de onderlinge afstemming over kwaliteit verbetert en via online dashboards inzichtelijk kan worden gemaakt voor de opdrachtgever.   

Daarnaast ben ik arbiter voor de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, onderzoek ik als gerechtelijke deskundige (LRGD®) bouwgeschillen voor de Rechtbank en verricht ik onafhankelijke audits en projectevaluaties voor projecten waarvoor kwaliteit een belangrijke vereiste is. Deze werkervaring met geschillen is erg leerzaam bij mijn werk om gebreken te voorkomen. 

Wat was jouw bijdrage aan de Position Paper Wkb?  

Ik merkte dat bij internationale projecten en opleidingen, o.a. Program Management aan Business School Universiteit Oxford, (integraal) kwaliteitsmanagement in de bouw veel meer aandacht krijgt dan in Nederland. De beste kwaliteitsborging is het voorkómen van fouten (first time right), daarvoor is helaas onvoldoende aandacht in de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Binnen de Community Bouwkwaliteit en Veiligheid van NLingenieurs werd deze visie gedeeld. Vandaar dat ik het initiatief heb genomen om samen met Emile Jansen van Nieman Raadgevende Ingenieurs en Melvin Eschweiler van Van Rossum Raadgevende Ingenieurs namens NLingenieurs een Position Paper Wkb op te zetten en deze af te stemmen met onze leden.  

Wat hoop je te bereiken met deze Position Paper?  

We hopen dat deze Position Paper Wkb een aanleiding vormt om als ketenpartners in de bouw inhoudelijk met elkaar het gesprek aan te gaan over concrete verbeteringen voor kwaliteit van het ontwerp en uitvoeringsproces en hiervoor ook naar elkaar verplichtingen aan te gaan (o.a. standaardisatie en digitalisatie). Gezien de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de ontwerp-, bouw- en technieksector staat, mag men dit ook van ons verwachten. In het verleden zijn er al diverse verbeterinitiatieven opgestart die helaas in vrijblijvendheid zijn gesneuveld. Vandaar deze oproep middels de Position Paper Wkb aan de minister om ons hierbij, desnoods met regelgeving en ondersteuningsprogramma’s, te helpen. 

Inhoud Position Paper 

In de Position Paper Wkb worden enkele zorgpunten benoemd die met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen nog onvoldoende worden aangepakt, zoals de diffuse verantwoordelijkheidsverdeling in de bouwketen. Daarnaast worden concrete verbetervoorstellen voor de kwaliteit binnen de bouwketen gedaan en wordt de minister gevraagd om tijdige zekerheid te bieden omtrent de invoeringsdatum van de Wkb (en de Omgevingswet).

Position Paper Wkb

Nieuwsbericht Position Paper

 

×

Aanmelden nieuwsbrief