afbeelding voor post: Kennismaken met... Otto Schepers

Kennismaken met... Otto Schepers

5 juni 2023

Otto Schepers is actief in de community Digitalisering van NLingenieurs. Hij heeft een passie voor digitalisering waarmee hij nieuwe oplossingen wil bedenken die ons eigen werk leuker en de samenwerking in de keten makkelijker maken. “De community wil dat ingenieurs technologische middelen ten volle benutten om uiteindelijk de keten te helpen doelmatig en duurzaam de maatschappelijke opgaves aan te kunnen.” Maak kennis met Otto!

Kun je jezelf voorstellen? 
Mijn naam is Otto Schepers. Ik heb een civieltechnische achtergrond en ben al vele jaren actief in engineeringsprojecten. De focus ligt daarbij vaak op projecten in de droge infrastructuur. Mijn passie voor digitalisering heb ik daarin altijd meegenomen om nieuwe oplossingen te bedenken die ons eigen werk leuker en de samenwerking in de keten makkelijker maken. Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek en ben na mijn studie en via wat omzwervingen inmiddels in het Gooi belandt. Een fijne centrale plek in Nederland van waaruit ik veel onderweg ben met de trein om met collega’s en ketenpartners samen nieuwe dingen te creëren. Daar krijg ik energie van en mag je me altijd voor bellen! 
 
Waar werk je en in welke functie? 
Ik werk bij Witteveen+Bos als PMC-leider Digital Engineering Experiences. Een hele mond vol, maar de kern is dat we ingenieurskennis via digitale technologie beschikbaar willen stellen aan gebruikers in projecten in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Daarnaast ben ik voor NLingenieurs actief in de community digitalisering en vertegenwoordig ik NLingenieurs in de Expertcommissie Infrastructuur, logistiek en mobiliteit van VNO-NCW. Ook ben ik nauw betrokken bij digiGo, een ketenbreed initiatief voor meer digitalisering in de ontwerp- bouw en technieksector. Daar ben ik namens NLingenieurs lid van het DigiTeam. Op persoonlijke titel ben ik daarnaast lid van de klankbordgroep van Natuurmonumenten in mijn regio. Om daar mijn kennis als ingenieur in te brengen en te proberen de wereld van de bouw en de natuurbescherming meer te verbinden en meer te bereiken op weg naar een verbetering van de biodiversiteit. 
 
Wat is jouw rol in de community Digitalisering en wat doet deze groep?  
Ik ben de trekker van deze community. De community richt zich op een aantal doelen. Zoals het delen en groeien van kennis over digitaliseren van ons werk en onze keten, de adoptie van digitale technologie en standaarden in onze branche, het behartigen van de belangen van de ingenieursbureaus in de digitaliserende keten en het bijdragen aan een bredere systeembenadering in de digitaliseringsinitiatieven in de keten.  
 
Wat wil je bereiken? 
De inzet van digitale technologie is cruciaal om de actuele grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan: meer woningen, minder grondstoffengebruik en CO2-uitstoot, verbeterde klimaatadaptatie, bevordering van biodiversiteit, toename van duurzame energie en versnelde renovatie van de infrastructuur.  
 
Om aan deze groeiende behoeftes te kunnen voldoen in een krimpende arbeidsmarkt is het essentieel dat de productiviteit in de sector wordt verhoogd door automatisering en artificial intelligence.  Bovendien is het noodzakelijk om de integraliteit binnen de sector te vergroten. De complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, vereisen integrale oplossingen op alle schaalniveaus en in alle sectoren. Dat kan bijvoorbeeld met modellering, sensoring en digital twinning. Een gezamenlijke aanpak is cruciaal om alle toekomstige langetermijndoelen te behalen en de belangen van toekomstige generaties te dienen. Tegelijkertijd is het ontwarren van de complexiteit essentieel om stapsgewijs beslissingen te kunnen nemen die passen bij de urgentie van de vraagstukken, rekening houdend met het feit dat we niet alles kunnen voorspellen of overzien. Dat kan met bijvoorbeeld de inzet van artificial intelligence, virtualisering, simulatie en gamification. 
 
Met de community willen we bereiken dat we als ingenieurs deze technologische middelen ten volle benutten om uiteindelijk de keten te helpen doelmatig en duurzaam de maatschappelijke opgaves aan te kunnen en daarbij onze positie in de waardeketen te behouden en waar mogelijk te versterken. 

×

Aanmelden nieuwsbrief