afbeelding voor post: Kijk de D-Day sessies ‘Digitalisering en ontwerp’ terug

Kijk de D-Day sessies ‘Digitalisering en ontwerp’ terug

12 oktober 2021

Otto Schepers, trekker van de NLingenieurs Community Digitalisering, heeft een bijdrage verzorgd op D-Day van het BIM Loket. Onderwerp van gesprek was de rol van de ingenieur in de digitalisering van de bouwketen; de mogelijke regisserende rol voor ingenieurs van eerste verkenning tot en met bouwen en beheer. Conclusie: er is veel kennis en bereidheid voor nodig en zowel ingenieurs als de ketenpartners zullen aan de slag moeten.

Jacolien Eijer heeft later op de dag in wat bredere zin het belang aangekaart om afspraken te maken voor samenwerking en standaardisatie voor de digitaliseringsstappen vanaf de verkenning tot aan het ontwerp. Door ook in deze fase ketenafspraken te maken en deze te verbinden met de andere fasen van een bouwwerk, ontstaan mogelijkheden om de bouw structureel te versnellen en verbeteren en echt invulling te geven aan circulariteit. De ingenieur zet in ieder geval de schouders eronder. Jij ook?

Bekijk hier de sessies terug:

BIM Loket D-Day 2021 | Sessie 2.3 Digitalisering en de rol van ingenieurs

BIM Loket D-Day 2021 | Sessie 4.2 Digitalisering in de ontwerpsector

×

Aanmelden nieuwsbrief