Koninklijke NLingenieurs blij met reactie van kabinet op doorrekening Ontwerp Klimaatakkoord

14 maart 2019

De reactie van Eric Wiebes laat zien dat het kabinet ervoor gaat.

Er is nog wat concretisering nodig maar de resultaten van de doorrekening van de planbureaus laten zien dat de reductiedoelstelling van 49 % haalbaar is én de geschatte kosten vallen ook nog eens fors lager uit dan geraamd. Dat komt onder andere door lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit en in de industrie.

Onze ingenieursbedrijven werken dagelijks aan slimme oplossingen en nieuwe toepassingen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Wij zijn zeer gemotiveerd om bij te dragen aan het realiseren van deze opgave #uitdestartblokken #detoekomstisnu