afbeelding voor post: Koninklijke NLingenieurs en Deltares tekenen samenwerkingsconvenant

Koninklijke NLingenieurs en Deltares tekenen samenwerkingsconvenant

17 december 2020

Samen kennis delen voor innovatieve oplossingen

 “De wereld vraagt om praktische en creatieve oplossingen, en het maximale wat wij samen te bieden hebben”, aldus directeuren Annemieke Nijhof van Deltares en Jacolien Eijer van Koninklijke NLingenieurs bij de ondertekening van het vernieuwde samenwerkingsconvenant.

Met dit convenant onderstrepen beide partijen hoe belangrijk het is om hun kennis te delen en samen kennis te ontwikkelen om tot innovatieve oplossingen te komen, die wereldwijd toepasbaar zijn. Korte lijnen en een goed samenwerkingsfundament maken het mogelijk om gezamenlijk te bouwen en te werken aan de voorliggende grote maatschappelijke opgaven.

Annemieke Nijhof, directeur Deltares: “Dare to share is een belangrijk vertrekpunt voor Deltares als kennisinstituut. Dat gaat niet alleen over de modellen die wij ontwikkelen, de data die wij tot onze beschikking hebben, maar gaat zeker ook over de attitude van de medewerkers bij Deltares. Want, onze medewerkers willen niets liever dan de kennis en kunde die zij opdoen, delen. Zo kunnen we helpen vooruitgang te bereiken, ontwikkelingen binnen het vakgebied versnellen met als einddoel oplossingen te bieden voor de grote vraagstukken van nu op het gebied van water en ondergrond. Hoe meer wij met de ingenieursbureaus kunnen delen, hoe meer impact we samen kunnen maken”.  

Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs: “Wat ik mooi vind, en wat dit convenant representeert, is dat we elkaar écht nodig hebben. De kennis en kunde die vanuit Deltares wordt gedeeld, kunnen wij als ingenieursbranche toepassen in de praktijk. Belangrijk is echter dat we de ervaringen uit de praktijk weer delen met Deltares zodat we snel ontdekken: zijn we op de goede weg, doen we het goed? Of moet er bijgestuurd worden. Zo kunnen we veel sneller de juiste kennis ontwikkelen en delen en tot innovatieve oplossingen komen die wereldwijd toepasbaar zijn en waarmee we de internationale competitie aan kunnen”.

De komende maanden zullen beide organisaties regelmatig laten zien hoe de samenwerking bestendigd wordt door o.a. projecten te delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief