afbeelding voor post: Leveringsproblemen en prijsstijgingen verminderen optimisme in de bouwketen

Leveringsproblemen en prijsstijgingen verminderen optimisme in de bouwketen

21 december 2022

Ondernemers in de bouwketen zijn in algemene zin minder optimistisch dan een half jaar geleden, al zijn er duidelijke verschillen per branche. Prijsstijgingen en leveringsproblemen liggen hier onder meer aan ten grondslag. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2022. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de Monitor Bouwketen uitgevoerd in opdracht van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Koninklijke NLingenieurs. 

Prijsstijgingen en leveringsprobleem leiden tot kopzorgen

Bedrijven in de bouwketen ervaren problemen vanwege prijsstijgingen en leveringsproblemen. Brandstof- en energiekosten zorgen voor extra kostenstijgingen. Algemeen gebruikte en specialistische bouwmaterialen zijn net als (componenten van) installaties schaars, waardoor problemen in de ontwerpfase, projectvoorbereiding en -uitvoering ontstaan. De leveringsproblemen en kostenstijgingen leiden onder meer tot aanpassen van het materiaalgebruik, uitstellen van projecten en toevoegen van aanvullende voorwaarden aan offertes en contracten.

Werkgelegenheid

Ondernemers in de hele keten van de bouw zijn minder positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid dan een half jaar geleden. In het voorjaar verwachtte nog 41% van de ondernemers mensen aan te nemen, nu is dit nog ongeveer 35%. Tegelijkertijd blijft er ook schaarste aan geschikte werknemers.

Conjunctuur per schakel in de bouwketen

Ingenieursbureaus

De werkvoorraad van de ingenieursbureaus bedraagt 6,5 maanden, een daling van 0,3 maand ten opzichte van de voorjaarsmeting. Dat was toen wel de hoogste werkvoorraad ooit gemeten. Bijna de helft van de ingenieursbureaus verwacht een positieve omzetontwikkeling, terwijl 11% van de bureaus de komende maanden een lagere omzet verwacht. Onze leden ervaren een flinke afname op het gebied van (woning)bouw, maar daar staat groei tegenover in o.a. de milieuadvisering en opdrachten van waterschappen. 

Architectenbureaus

Architectenbureaus melden een gemiddelde werkvoorraad van 4,7 maanden, een daling van 1,2 maanden ten opzichte van de voorjaarsmeting. Per saldo verwacht één van de vijf ondernemers een daling van de omzet, één op de vijftig ondernemers denkt het personeelsbestand te verkleinen.

Bouwbedrijven

De gemiddelde werkvoorraad van bouwbedrijven is ten opzichte van de voorjaarsmeting met 0,1 maand gedaald tot 10,4 maanden. 17% van de bouwbedrijven verwacht een omzetafname in Q4, 25% verwacht een omzettoename in diezelfde periode.

Installatiebedrijven

De orderportefeuille van installatiebedrijven is met 2 maanden het hardst gedaald en komt uit op 10,5 maanden. Desondanks verwacht per saldo 45% van de installatiebedrijven een hogere omzet in het vierde kwartaal. De verwachting over het personeelsbestand is stabiel; net als in de voorjaarsmeting verwacht 70% van de installatiebedrijven meer personeel aan te nemen.

 

Download de gehele monitor via: Monitor bouwketen – najaar 2022 - EIB

×

Aanmelden nieuwsbrief