afbeelding voor post: Lid van Koninklijke NLingenieurs en ervaar je knelpunten in de bedrijfsvoering door het Coronavirus?

Lid van Koninklijke NLingenieurs en ervaar je knelpunten in de bedrijfsvoering door het Coronavirus?

19 maart 2020

Lid van Koninklijke NLingenieurs en zie je knelpunten in de bedrijfsvoering ontstaan door het Coronavirus? Geef het aan ons door! 

De maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus hebben ons sinds 13 maart behoorlijk in de greep. De leden van Koninklijke NLingenieurs werken sinds vrijdag 13 maart vrijwel volledig vanuit thuis. Gelukkig is de branche bekend met plaats-onafhankelijk werken, waardoor deze omschakeling heel snel kon plaatsvinden.

Koninklijke NLingenieurs heeft direct  na de aankondiging van de eerste maatregelen contact gezocht met de publieke opdrachtgevers en via VNO-NCW en MKB Nederland met de regering. Onze inzet was:

  • Laat projecten, lopende werkzaamheden en aanbestedingen, zoveel mogelijk doorgaan. Niet alleen zijn overheden een belangrijke motor voor economische activiteit in de bouw- en milieusector, maar was de opgave voor het Coronavirus al enorm en kunnen we ons geen vertraging of uitstel permitteren.
  • Door een terugval van het werk in de private sector kunnen we extra werk verrichten voor publieke opdrachtgevers. Op verzoek van de minister en diverse opdrachtgevers denken we graag mee in de mogelijkheden.
  • Heb aandacht voor de betaling van facturen. De cashflow zal bij, sommige, ondernemingen een zorg worden.
  • Maak goede afspraken over hoe we om gaan met vertragingen als gevolg van een hoger ziekteverzuim, productiviteitsverlies of andere consequenties van de Corona-maatregelen. Heb ook aandacht voor onzekerheden bij nieuw te sluiten contracten.

Afgelopen week heeft overleg plaatsgevonden met minister van Nieuwenhuizen, de top van Rijkswaterstaat, en de voorzitters van 5 branches in de bouw. Vanuit Koninklijke NLingenieurs heeft onze bestuursvoorzitter Carla Moonen aan dit tele-overleg deelgenomen. Ze heeft dankbaar gebruik gemaakt van de input van een groep van 12 leden van Koninklijke NLingenieurs die contractant zijn binnen de samenwerkingsovereenkomst SO3 van Rijkswaterstaat.

Continuering werkzaamheden

De meeste publieke opdrachtgevers hebben een verklaring uitgedaan waarin ze aangeven veel belang te hechten aan de voortgang van werkzaamheden en projecten. Ook verklaren ze coulant om te willen gaan met eventuele vertragingen en hebben ze oog voor problemen die kunnen ontstaan rondom liquiditeit.

Op onze ledenomgeving vind je daarover de verklaringen van: Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Unie van Waterschappen. Vanuit de opdrachtgevers en de minister is ons nadrukkelijk gevraagd om melding te doen van eventuele knelpunten en problemen waar we als branche tegenaanlopen en de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen.

Oproep aan leden: Help ons!

Dat kun je doen door knelpunten en ideeën te mail naar: arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl. Lees op onze ledenomgeving waar opdrachtgevers en de minister precies naar vragen of check onze brief aan de leden van 18 maart jongstleden. www.nlingenieurs.nl/loginregistreren

×

Aanmelden nieuwsbrief