afbeelding voor post: Lisette Heuer namens NLingenieurs in Bouw Digitaliseringsraad

Lisette Heuer namens NLingenieurs in Bouw Digitaliseringsraad

3 mei 2024

Lisette Heuer neemt namens NLingenieurs plaats in de Bouw Digitaliseringsraad. Ook wordt zij lid van het bestuur van digiGO. Lisette is Director Business Transformation bij Royal HaskoningDHV. 

In de Bouwdigitaliseringsraad (BDR) werken Rijksoverheid, grote opdrachtgevers en gebruikers, bouwers, technici, toeleveranciers en kennisinstellingen samen aan de transitie naar bouwen met BIM, en versnelling van digitalisering van de gebouwde omgeving. Samen bepalen zij de koers en nemen strategische besluiten. 

 

We hebben Lisette gevraagd welke ambities zij heeft bij het invullen van deze rol. 

 

Kun je jezelf even voorstellen? 

Ik ben Lisette Heuer, Corporate Director Business Transformation bij Royal HaskoningDHV. Mijn werk omvat strategie-executie waaronder de digitale transformatie van ons bedrijf. Als Civiel Ingenieur heb ik veel ervaring met projecten op het gebied van water, natuur en klimaatbestendigheid. Ik ben een verbinder en help graag bij het vertalen van complexe uitdagingen naar begrijpelijke taal en concrete stappen. Mijn doel is om met behulp van kennisontwikkeling, innovatie en digitalisering, samen maatschappelijke waarde te creëren. 

Waarom heb je besloten om namens Koninklijke NLingenieurs deel te nemen aan de Bouw Digitaliseringsraad? 

Ik zie het als een unieke kans zie om te ontdekken waar alle spelers in de bouw- en infrastructuursector staan op het gebied van digitalisering. Digitalisering en het gebruik van nieuwe technologieën, zoals generatieve AI, zijn geen toekomstmuziek; ze zijn hier en nu en brengen zowel risico’s als kansen met zich mee. De digitalisering vormt een belangrijke uitdaging voor mensen en organisaties, waarbij complexe vraagstukken samenkomen en waarop we nog niet alle antwoorden hebben. Ik geloof dat de mate waarin een land, sector of bedrijf digitalisering kan integreren in hun manier van werken het verschil zal maken in hun concurrentiepositie. Graag deel ik de ervaring die ik elke dag binnen Royal HaskoningDHV opdoe met leden van NLingenieurs, de Bouw Digitaliseringsraad en DigiGo, zodat we van elkaar kunnen leren. 

Wat wil je in deze functie bereiken? 

Mijn doel is om bij te dragen aan het versnellen van digitalisering in de hele keten. Dit wil ik bereiken door het delen van best practices en mijn kennis en ervaring uit ons bedrijf en mijn internationale netwerk in te zetten. Als vertegenwoordiger van NLingenieurs vind ik het ook belangrijk om ervaringen op te halen bij collega-bureaus en informatie tussen de Bouw Digitaliseringsraad en DigiGo uit te wisselen. Ik heb er veel zin! 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief