Onderzoek over de rechtsbescherming bij aanbesteden

Meer actie nodig rondom de rechtsbescherming bij aanbesteden

13 augustus 2019

Onlangs heeft Staatssecretaris Mona Keijzer haar onderzoek over de rechtsbescherming bij aanbesteden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij ging het over vragen als: wat vinden ondernemers van de mogelijkheden om een klacht in te dienen over aanbestedingen? En als ze dat doen, vinden ze dat hier genoeg mee gebeurt? De betreffende enquête was ook via onder meer deze nieuwsbrief bij onze leden uitgezet. De conclusie van het rapport is dat er problemen zijn ten aanzien van klachtenafhandeling en rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.

Als Koninklijke NLingenieurs hechten we groot belang aan een adequate rechtsbescherming voor onze leden bij aanbestedingen. Het is nu aan de staatssecretaris om opvolging aan het onderzoek te geven. Het rapport schetst daarvoor diverse oplossingen. Samen met collega-branches zien we helaas dat de staatssecretaris daar vooralsnog te weinig mee gaat doen. Zo zien we graag een ‘opschortende werking’, waarbij in het geval van serieuze klachten over een aanbesteding, deze tijdelijk kan worden stilgelegd. Ook zijn we sterk voorstander een onafhankelijke instantie die toeziet op professionele klachtafhandeling door aanbestedende diensten. De komende periode gaan we met collega-branches aan de slag hiermee. Daarover later meer.

Meer weten? Neem contact op met onze public affairs adviseur
Arnoud Willemsen (arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl of 06 12808616)