Minisymposium circulaire grondstromen

19 mei 2020

Webinar circulaire grondstromen: de complexiteit is groot, de impact van verandering enorm, maar oplossingen zijn binnen bereik

Wat eigenlijk een offline bijeenkomst in de vorm van een minisymposium in de Malietoren in Den Haag had moeten zijn, werd het webinar 'Circulaire grondstromen' dat op donderdag 14 mei jl. is gehouden. Voor iedereen die niet heeft kunnen deelnemen óf nog even rustig de gedeelde kennis wil bekijken, in dit bericht delen wij de presentaties die tijdens het webinar zijn gegeven. Het webinar is een co-creatie van het SIKB en Koninklijke NLingenieurs. Sprekers waren: 

- Saskia Visser, programmaleider Circulaire en klimaat-neutrale samenleving bij de WUR

- Willem Hendriks, Witteveen+Bos 

- Henriëtte Korpershoek van het Havenbedrijf Rotterdam 

- Jos Schild in zijn rol van brancheambassadeur voor het programma Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving van Koninklijke NLingenieurs en 

- Martin Doeswijk, Tauw

- moderator: SIKB-directeur Henk Koster 

De inhoud van het webinar in het kort

Bijna 40 deelnemers uit uiteenlopende sectoren, zoals overheden, aannemers, wetenschappers en adviseurs deelden onder leiding van SIKB-directeur Henk Koster hun kennis over de mogelijkheden om tot een sluitende circulaire economie in het bodembeheer te komen. Het webinar vormde onderdeel van een verkennende studie naar de mogelijkheden voor een verbeterslag in de keten van hergebruik (van grond, bagger en andere secundaire materiaalstromen). ‘We willen’, aldus Willem Hendriks, namens Witteveen+Bos een van de organisatoren, ‘vanuit het werkveld bodem & ondergrond een bijdrage leveren aan Nederland circulair in 2050’. 

Zowel de plenaire inleiders als de deelnemers in de acht parallelsessies van het webinar, spraken over vaak ‘schurende situaties’, ‘onwetendheid’ en ‘gemiste kansen’ met betrekking tot de inrichting van circulaire grondstromen. Het gaat om het ontbreken van kennis inzake regelgeving maar ook om inhoudelijke expertise. Zo ontstaat een werkveld van “handhaving” en strak toepassen van regels, terwijl het zou moeten gaan om het vinden van de goede oplossingen en het leveren van maatwerk, uiteraard binnen kaders. Kennis in stand houden en overbrengen kost geld, maar levert ultimo meer op. Daarbij gaat het ook om het samenbrengen van partijen: dat zijn nu vaak gescheiden werelden.’

Mede-initiator van het minisymposium in de vorm van het webinar, Martin Doeswijk (Tauw) sloot af met een van zijn belangrijkste constateringen van deze middag: ‘Kijkend aan de hand van impactbepaling naar de algehele problematiek, dan zie je dat er veel knelpunten zijn waarvan de impact groot is. Maar dat het met de complexiteit om die op te lossen juist wel meevalt. Dat is de opgave die we gaan uitwerken in ons voorstel voor een vervolgonderzoek. Met het wegnemen van die complexiteit kan het goed komen met de circulariteit’.

De presentaties die tijdens het webinar zijn gegeven vind je hier:

Presentatie inleiding webinar circulaire grondstromen

Saskia Visser Circulaire economie in het grondgebruik

Webinar circulaire grondstromen Port of Rotterdam

Webinar circulaire grondstromen Jos Schild Inleiding Gezonde en Duurzaam Gebouwde Omgeving en bodem