afbeelding voor post: Monitor Bouwketen voorjaar 2022

Monitor Bouwketen voorjaar 2022

19 juli 2022

De conjunctuurindicatoren in de bouwketen laten in de nieuwste publicatie van de Monitor bouwketen een gemengd beeld zien. De orderportefeuilles zijn over het geheel en bij de afzonderlijke schakels gestegen. Bij de omzetverwachting zijn drie van de vier schakels per saldo minder positief. Ten opzichte van de vorige meting zijn drie van de vier schakels positiever over de personeelsverwachting. Alle indicatoren blijven per saldo positief.

Orderportefeuille hoger, omzet lager

De gemiddelde werkvoorraad in de bouwketen komt deze meting uit op 10,8 maanden werk, een stijging van 0,9 maanden ten opzichte van de vorige meting. De orderportefeuilles zijn bij alle schakels in de keten gestegen, waarbij de grootste groei (+1,7 maand) bij de installatiebedrijven te vinden is. De omzetverwachting ligt ten opzichte van de voorgaande meting voor zowel de gehele bouwketen als voor drie van de vier onderzochte schakels lager. Per saldo verwacht ruim 35% van de bedrijven een toename van de omzet, bij de vorige meting lag dit vijf procentpunt hoger. De ingenieursbureaus zijn als enige schakel per saldo positiever; bijna 55% van de bureaus verwacht per saldo een toename van de omzet, dit was bij de vorige meting nog ongeveer 47%.

Orderportefeuille

Stand van de conjunctuur per schakel in de bouwketen

Hieronder volgen voor iedere schakel de belangrijkste conclusies, waarbij de resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden.

Architectenbureaus – Bij de architectenbureaus steeg de gemiddelde werkvoorraad ten opzichte van de najaarsmeting met een tiende maand tot 5,9 maanden. Ongeveer een derde van de architecten verwacht een hogere omzet in de komende maanden, terwijl één op de vijf bedrijven een afname verwacht. De personeelsverwachting is nagenoeg hetzelfde als bij de najaarsmeting; per saldo één op de tien architectenbureaus verwacht in de komende maanden het personeelsbestand te zullen vergroten.

Ingenieursbureaus – De ingenieursbureaus zien de gemiddelde werkvoorraad ten opzichte van de voorgaande meting met 0,1 maand licht stijgen. De werkvoorraad ligt door deze stijging op 6,8 maanden. Ook de omzetverwachting is per saldo gestegen en zeer positief; bijna 55% van de ingenieursbureaus verwacht een hogere omzet in de komende maanden, 3% verwacht een lagere omzet. Ook verwacht bijna 45% van de bureaus het personeelsbestand uit te breiden.

Bouwbedrijven – De gemiddelde werkvoorraad bij de bouwbedrijven is ten opzichte van een half jaar geleden met 0,4 maand gestegen en komt uit op 10,5 maanden werk. Zowel de verwachtingen omtrent het personeel als over de omzet zijn per saldo minder positief dan in de najaarsmeting. Zo verwacht ongeveer 15% van de bouwondernemers personeel aan te nemen tegenover 19% in de najaarsmeting. Ongeveer 12% van de ondernemers verwacht per saldo een toename van de omzet, in de najaarsmeting was dit saldo ongeveer 17%.

Installatiebedrijven – De gemiddelde orderportefeuille bij installatiebedrijven is ten opzichte van de een half jaar geleden met 1,7 maand sterk gestegen en komt nu uit op 12,5 maanden werk. Per saldo verwacht ongeveer 60% van de installateurs een stijging van de omzet. De personeelsverwachting ligt is verder gestegen; per saldo verwacht ruim 70% van de installateurs het personeelsbestand in de komende maanden uit te breiden.

Over Monitor Bouwketen

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.

 

Download hier de volledige monitor - voorjaar 2022

×

Aanmelden nieuwsbrief