afbeelding voor post: Monitor Bouwketen voorjaar 2024 gepubliceerd

Monitor Bouwketen voorjaar 2024 gepubliceerd

2 juli 2024

Klik hier voor de Monitor Bouwketen voorjaar 2024

Economische krimp en gemengde vooruitzichten in de bouwketen in voorjaar 2024

DEN HAAG, 2 juli 2024 – Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft vandaag de Monitor Bouwketen Voorjaar 2024 gepubliceerd, waarin de recente economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur binnen de bouwketen worden beschreven.

Introductie

De Nederlandse economie ervaart een lichte krimp, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de bouwsector. Dit rapport biedt een gedetailleerde analyse van de huidige economische omstandigheden en de vooruitzichten voor de verschillende schakels binnen de bouwketen.

Economische ontwikkelingen

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2024 met 0,1% gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023. De bouwnijverheid zag een daling van 1,8%.

Het totale aantal werkenden in de bouwnijverheid bleef stabiel met 508 duizend personen, waaronder 350 duizend werknemers. Het aantal openstaande vacatures bleef op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2023, met 72 vacatures per duizend banen. Het aantal WW-uitkeringen in de bouwnijverheid steeg tot 3.298, wat ruim 500 meer is dan een jaar eerder.

Conjunctuur binnen de bouwketen

De bouwketen, bestaande uit architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven, vertoont gemengde vooruitzichten. De orderportefeuilles namen toe bij ingenieursbureaus en installatiebedrijven, terwijl deze licht daalden bij architecten- en bouwbedrijven. De omzetverwachtingen zijn over het algemeen gestabiliseerd of licht verbeterd, met uitzondering van de installatiebedrijven waar een negatieve trend werd waargenomen. De verwachtingen rondom het personeelsbestand verbeterden bij de meeste schakels, behalve bij de architectenbureaus waar lichte negatieve verwachtingen heersen.

Schakelspecifieke ontwikkelingen

Architectenbureaus: De gemiddelde werkvoorraad daalde licht naar 4,8 maanden werk. Ongeveer 27% van de bureaus verwacht een omzetdaling, terwijl één op de vijf bureaus een hogere omzet verwacht. De verwachtingen rondom het personeelsbestand zijn licht negatief.

Ingenieursbureaus: De werkvoorraad steeg naar 6,7 maanden werk. Ongeveer 45% van de ingenieursbureaus verwacht een hogere omzet, terwijl 9% een lagere omzet verwacht. De personeelsverwachtingen zijn licht verbeterd, met 15% van de bureaus die een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten.

Bouwbedrijven: De werkvoorraad daalde licht naar 10,4 maanden werk. De omzetverwachtingen bleven stabiel, met een lichte positieve verwachting. Ongeveer 15% van de bouwbedrijven verwacht personeel aan te nemen, een stijging ten opzichte van de vorige meting.

Installatiebedrijven: De werkvoorraad steeg significant naar 11,8 maanden werk. De omzetverwachtingen zijn verslechterd, maar 24% van de bedrijven verwacht nog steeds een omzetstijging. De personeelsverwachtingen zijn hoog, met 68% van de bedrijven die een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten, hoewel dit een daling is ten opzichte van de vorige meting.

Conclusie

Deze gemengde signalen binnen de bouwketen weerspiegelen de complexe economische omstandigheden waarmee de sector wordt geconfronteerd. De volledige rapportage van de Monitor Bouwketen Voorjaar 2024 biedt een gedetailleerde analyse van deze ontwikkelingen en is beschikbaar via de EIB.

×

Aanmelden nieuwsbrief