Veiligere Voertuigen, Veiligere Wegen

Nationaal Verkeersveiligheidsdiner

1 oktober 2019

Donderdag 4 september vond het Nationaal Verkeersveiligheidsdiner plaats. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde de toekomstige verkeersveiligheidsplannen. Een belangrijk onderdeel hierin is het gezamenlijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).

Dit jaar stond het thema Veiligere Voertuigen, Veiligere Wegen centraal. Diverse decentrale wegbeheerders werken momenteel samen aan een SPV 2030. Het plan moet leiden tot een integrale verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij wordt ingestoken op het preventief bestrijden van risico’s. 

“Koninklijke NLingenieurs heeft altijd gepleit voor een integrale benadering van verkeersveiligheid”, zegt Jacolien Eijer – de Jong, directeur Koninklijke NLingenieurs. “De tijd van grote generieke maatregelen lijkt voorbij. Om ècht een systeemsprong te maken en het verkeer echt veiliger te maken, is een meer lokale én integrale aanpak noodzakelijk. Twee dingen vinden we daarvoor belangrijk: om die integraliteit te bereiken moeten we de hele gouden driehoek betrekken van beleid, onderzoek en markt. En we willen werken vanuit lokale communities. Binnen Koninklijke NLingenieurs werken we samen om deze aanpak in living labs te etaleren en te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld in Noord Nederland.”

Het jaarlijkse Verkeersveiligheidsdiner is in 2015 ontstaan op initiatief van IPO, SWOV en Koninklijke NLingenieurs. Samen met deze organisaties organiseerde Koninklijke NLingenieurs een Bestuursdiner omdat de aandacht voor verkeersveiligheid dalende was en deze partijen dit opnieuw op de agenda wilden zetten; de maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid waren namelijk nog steeds aanzienlijk. Een succesvol initiatief waartoe is besloten om er jaarlijks vervolg aan te geven. ANWB bood aan om dit te organiseren onder de naam Verkeersdiner. Het doel van het diner is om gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.