afbeelding voor post: Nieuw: Handreiking Klachtenafhandeling Aanbesteden

Nieuw: Handreiking Klachtenafhandeling Aanbesteden

22 februari 2022

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden gepubliceerd. De handreiking biedt suggesties aan aanbestedende diensten over hoe aan de slag te gaan met een onafhankelijk klachtenloket, of om hun bestaande klachtenloket te verbeteren. Zo kunnen misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding tijdig worden hersteld. Als NLingenieurs vinden wij dit een stap in de goede richting, passende binnen onze bredere inzet om de rechtspositie van bedrijven bij aanbestedingen te verbeteren.

De handreiking gaat in op algemene uitgangspunten voor goede klachtafhandeling. Zo wordt expliciet gemaakt dat een ondernemer een klacht kan indienen voor de aanmeldings- of inschrijfdatum (ontwerpklacht), na selectie of gunning of als een opdracht volgens hem ten onterechte niet is aanbesteed. Ook aan het uitgangspunt ‘Eerst vragen, dan klagen’ besteedt de handreiking aandacht. Voor aanbestedende diensten geldt dat zij een klacht tijdig moeten afhandelen.

Op termijn worden aanbestedende diensten verplicht een klachtenregeling te hebben met een onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen. Zo’n klachtenloket moet specifiek worden ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. De wetswijziging hiervoor is momenteel in de maak.

Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden | Publicatie | Rijksoverheid.nl

×

Aanmelden nieuwsbrief