afbeelding voor post: Even kennismaken met….Maxime de Jonge, SAR-lid Koninklijke NLingenieurs

Even kennismaken met….Maxime de Jonge, SAR-lid Koninklijke NLingenieurs

23 februari 2021

Mijn naam is Maxime de Jonge. Als echte generatie Z’er ben ik als wereldburger opgegroeid in Nederland, Zwitserland en Curaçao, en heb ik een half jaar in Marokko gestudeerd. Door de vele verhuizingen is mijn interesse in de verschillen van culturen en gebruiken gegroeid. Om deze reden ben ik de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie gaan volgen. Verder heb ik een master in Media en Business, dit omdat innovatie en de implementatie hiervan mij erg interesseert. 

Bij Jonge Geesten ben ik werkzaam als Generatie Antropoloog waar ik mijn vakgebied van Culturele Antropologie met onze generatie expertise combineer. Met Jonge Geesten zetten wij de knop van innovatief denken bij alle generaties aan. Elke generatie heeft andere karakteristieken en kwaliteiten. Met Jonge Geesten pleiten we voor multigenerationele samenwerking en co-creatie voor optimale functionaliteit en effectiviteit. Bij deze co-creatie laten we de niet vertegenwoordigde toekomstige generaties zeker niet buiten beschouwing. 

In de Strategische Adviesraad van Koninklijke NLingenieurs wil ik de stem van de jonge en toekomstige generaties vertegenwoordigen. Want: de beslissingen die wij maken hebben een impact op alle generaties, die van vandaag en morgen. De wereld en haar bevolking staan voor cruciale vraagstukken die dringend behandeld moeten worden. Deze grote maatschappelijke uitdagingen moeten op een duurzame manier aangepakt worden waar langetermijndenken noodzakelijk is. Ik zal de perspectieven van de jongere en toekomstige generaties blijven inbrengen om de langetermijndoelen niet uit het zicht te verliezen. Daarnaast zal ik advies geven over thema's waar Koninklijke NLingenieurs waarde zou kunnen toevoegen met het oog op de jongere en toekomstige generaties. 

Wij heten Maxime van harte welkom! 

×

Aanmelden nieuwsbrief