afbeelding voor post: Even kennismaken met...Harry op 't Ende, nieuwe brancheambassadeur Energietransitie

Even kennismaken met...Harry op 't Ende, nieuwe brancheambassadeur Energietransitie

8 oktober 2020 Bodem en ondergrond

Wil je jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Harry op ’t Ende, 57 jaar, getrouwd en heb drie kinderen. Ik heb Technische Scheikunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen; de techniek achter grootschalige chemische installaties. De breedte van het vak (scheikunde, werktuigbouwkunde, procesbesturing, economie) en de empirische benadering spreekt me nog steeds aan: oplossingsgericht en no-nonsense. Sinds 1988 werk ik als projectmanager en lijnmanager in de infra-, industrie- en met name de energiesector. Projectmanagement is een mooi vak dat me nog steeds aantrekt. Ook krijg ik veel energie van strategieontwikkeling: het samen zoeken naar zingeving, drijfveren en mogelijkheden om ze vervolgens te vertalen naar concrete doelen en uitvoerbare projecten. 

Werkt bij:

PRO6 managers is lid van Koninklijke NLingenieurs. Via de rol Ambassadeur Energietransitie verwacht ik zowel de missie van NLingenieurs als die van PRO6 managers en mezelf meer inhoud te kunnen geven. PRO6 managers voert projecten uit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra, industrie, energie en utiliteitsbouw. Onze diensten zijn project-, proces- en contractmanagement. Wij werken vanuit de thema’s duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame gebouwen. Ook zijn we sterk in “het nieuwe werken”; andere samenwerkingsvormen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals bouwteams, allianties, en dergelijke. Dit alles vanuit onze purpose “Samen Beter Bouwen”.

Waarom brancheambassadeur voor het programma energietransitie?

We zouden ons voor alle programma’s van NLingenieurs kunnen inzetten. Het is mijn persoonlijke ambitie om de energietransitie te versnellen. De keuze voor dat programma was dus niet zo moeilijk. Binnen de energietransitie ben ik onder andere geïnteresseerd in de onbalans-problematiek: het verschil tussen opwekking en verbruik. Hoe meer we gebruik maken van niet-regelbare bronnen zoals zon en wind, hoe meer onbalans tussen vraag en aanbod ontstaat. Dit kunnen we oplossen met slimmere infrastructuur, opslagtechnologieën en conversietechnieken zoals waterstof. Het is onontkoombaar dat we dit nodig hebben. Ik zie ook grote kansen voor de Nederlandse maakindustrie. Ik wil me dus ook actief gaan bezig houden met het betrekken en activeren van onze maakindustrie. Niet zozeer door veel te schrijven maar veel meer door innovatieprogramma’s te helpen ontwikkelen en uitvoeren. En ook de maakindustrie te helpen bij de transitie naar de energietransitie.

×

Aanmelden nieuwsbrief