Nieuwe ruimtelijke kader Rijkswaterstaat

19 juli 2018

Sinds vorig jaar heeft Rijkswaterstaat (RWS) een nieuw kader Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving (RK&V). Hierin is opgenomen dat voortaan de Inpassingsvisie, het Landschapsplan en Esthetisch Programma van Eisen apart moeten worden aanbesteed aan bureaus met kennis en ervaring op het gebied van landschapsarchitectuur.

Een aantal leden had hier zorgen over: wat betekent dit voor de landschapsarchitecten bij ingenieursbureaus? Daarbij hadden ingenieursbureaus nauwelijks een rol gehad bij de evaluatie die ten grondslag lag aan het nieuwe kader.

Hierover hebben we met Rijkswaterstaat gesproken. Uitkomst is onder meer dat dit nieuwe kader door een afvaardiging van ingenieursbureaus wordt geëvalueerd. De verwachting is dat er over een jaar voldoende projectmassa is om de opzet en evaluatiecriteria gezamenlijk vast te stellen.