afbeelding voor post: Nieuwe tool voor bepaling gunningscriteria

Nieuwe tool voor bepaling gunningscriteria

23 september 2020

Onlangs is een tool gepubliceerd die een afwegingskader biedt voor inkopers voor het opstellen van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen. Het is een document voor inkopers om mee te gaan werken. Voor onze leden is het interessant om kennis van te nemen én vooral om inkopende partijen op te wijzen.

De tool is via met behulp van brancheverenigingen BNA, Cumela, MKB INFRA en Techniek Nederland tot stand gekomen in samenwerking met Nevi. Hij is daarna in de praktijk door inkopers en ondernemers uitgebreid getoetst.

Aanleiding voor de tool is het project Beter Aanbesteden, dat een initiatief is van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In februari 2018 heeft dit geleid tot de Actieagenda Beter Aanbesteden. Het opstellen van deze tool vormt de invulling van één van de actiepunten uit de agenda.

Handreiking tool gunningscriteria

×

Aanmelden nieuwsbrief