afbeelding voor post: Nieuwjaarstoespraak bestuursvoorzitter Carla Moonen

Nieuwjaarstoespraak bestuursvoorzitter Carla Moonen

27 januari 2022

Op donderdag 27 januari sprak Carla Moonen, bestuursvoorzitter van Koninklijke NLingenieurs, haar leden toe vanuit Pakhuis de Zwijger. Bekijk haar toespraak met een terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022 of lees de tekst hieronder. 

Nieuwjaarstoespraak bestuursvoorzitter Carla Moonen

 

Welkom dames en heren, welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Allereerst wens ik jullie een gezond en gelukkig 2022. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwjaarsbijeenkomst is de uitreiking van dé innovatieprijs voor de ingenieursbranche: De Vernufteling. Deze reiken we alweer jaren uit en elke keer is dat weer spannend. De vakjury heeft 3 projecten genomineerd. Zij zullen zich zo aan jullie presenteren vanuit Pakhuis de Zwijger. Daarna reikt juryvoorzitter Jacolien Eijer de juryprijs en de publieksprijs uit.

Terugblik 2021
Maar voordat het zover is wil ik graag met jullie bespreken waar we staan als vereniging. Met een korte terugblik en een vooruitblik.

We hebben als het om de branche Koninklijke NLingenieurs gaat een goed jaar gehad in 2021.

 • Het allerbelangrijkste: er is heel veel werk voor de Nederlandse ingenieursbedrijven en het ziet ernaar uit dat dit zo blijft, regionaal, nationaal en internationaal.
 • De tevredenheid van de leden met de vereniging is significant toegenomen.
 • We organiseerden vele bijeenkomsten, meestal digitaal, die zeer goed bezocht werden. De noodgedwongen overgang naar veel meer digitaal werken heeft daarmee ook een positieve uitwerking. Het is gemakkelijker om leden voor een overleg bij elkaar te krijgen.

Verder noem ik graag de prijs die we afgelopen jaar ontvingen van FIDIC, onze koepel van alle ingenieursbrancheverenigingen wereldwijd. Die prijs kregen we voor onze aanpak tijdens de coronacrisis. FIDIC was onder de indruk van onze aanpak.

We hebben bij het uitbreken van de crisis, als vereniging, met veel inzet van individuele leden direct nauw samengewerkt met andere branches en met overheden. Daardoor konden we snel veel acties in gang zetten om een crisis in de bouw, ontwerp en advies-sector te voorkomen. Onder het motto ‘niet compenseren maar investeren’ hebben we commitment gebouwd bij overheden om ontwerp- en bouwwerkzaamheden door te laten gaan. Ook hebben we ingezet op extra onderhoud. En we hebben protocollen ontwikkeld voor veilig werken op locatie en tijdig betalen.

Die prijs als erkenning voor de inzet, daar ben ik heel trots op en het laat ook zien dat we functioneren als vereniging. En de vereniging NLingenieurs, dat zijn jullie samen met het Verenigingsbureau en het Bestuur. Dus het is ook echt onze gezamenlijke prijs. Laten we daar met elkaar trots op zijn.

En daarmee kom ik terug op het begin van mijn terugblik: het gaat goed.  Er is volop werk. Laten we dat voor nu koesteren.

Vooruitblik
Een nieuwjaarspeech is er ook om vooruit te kijken. En als we dat doen, dan zie ik ook volop uitdagingen. Corona is geen crisis meer, maar voorlopig een permanent gegeven dat onzekerheid en ongemak blijft geven. Daarnaast zijn er volop andere uitdagingen. Om enkele van die uitdagingen te benoemen.

 1. Veel van jullie bedrijven hebben grote moeite om vacatures te vervullen. Het kunnen aantrekken en vasthouden van gekwalificeerde medewerkers is daarmee een groot aandachtspunt voor onze sector.
 2. En hoe vervullen we onze verantwoordelijkheid als ingenieurs om deel te zijn van de oplossing nu we in een klimaat- en ecologische crisis zitten? Laat ik één voorbeeld noemen. Ik ben lid van het Bouwberaad. Hier hebben we onlangs afgesproken dat we de beste praktijkaanbestedingen uit de publieke sector op het gebied van circulair bouwen gaan verzamelen en gaan delen met elkaar. Zodat opdrachtgevers van elkaar leren hoe je een duurzame circulaire aanbesteding doet. Dit als opmaat voor (wettelijke) normen voor circulair bouwen.
 3. We hebben een nieuw kabinet en een nieuw coalitieakkoord. Daarin zien we veel goede voornemens. En er is fors budget beschikbaar. Nu komt het aan op de uitvoering. Dat wordt een enorme uitdaging. Ik zie het als een grote opgave voor onze branche om mee te werken aan het succesvol in uitvoering brengen van de plannen.

En waar staan we als vereniging? Zelf sta ik aan het begin van mijn 2e termijn als bestuursvoorzitter. We hebben nieuwe leden in ons bestuur en de verenigingsraad. Dus weer nieuw elan aan boord. Dat is mooi, zeker omdat komend jaar een mijlpaal is. We vieren komend jaar een lustrum vanwege het 105-jarig bestaan van NLingenieurs. Dat is een respectabele leeftijd en dat zullen we niet ongemerkt laten passeren. We zullen onder meer een galadiner organiseren om hier feestelijk bij stil te staan.

Verder gaan we dit jaar verder met onderwerpen die jullie van ons gewend zijn.

 • We gaan onze leden bezoeken en we hopen een aantal fysieke bijeenkomsten te organiseren, waaronder het congres en regiobijeenkomsten.
 • Het werven van nieuwe leden blijft ook een prioriteit. Daarvoor hebben we jullie nodig. Als ieder lid dit jaar één ander bedrijf lid maakt dan verdubbelen we ons ledenaantal. Zo simpel kan het zijn.
 • We zetten in op belangenbehartiging en zichtbaarheid.
 • We werken aan een nieuwe DNR, onze branchevoorwaarden. Die hopen we binnen een aantal weken ter consultatie aan jullie te kunnen toesturen.
 • JongNLingenieurs organiseert de Nederlandse voorcompetitie van de Future Leaders Competition van onze Europese koepel EFCA. Ken je een Young Professional die deze titel verdient, dan kan je je tot 1 maart melden bij JongNLingenieurs. meestrijden voor de titel ‘Future leader’

En we kijken ook verder dan één jaar vooruit. Om ons als vereniging te blijven ontwikkelen en verbeteren. Daarom zijn we begonnen met het schrijven van een nieuwe meerjarenaanpak. Deze meerjarenaanpak zal de basis zijn voor de jaarplannen van de komende jaren. Het is daarom zaak dat we de juiste prioriteiten stellen. Dat doen we in samenspraak met jullie als leden.

Er is veel om naar vooruit te kijken. Zaken om te vieren en uitdagingen om voor te werken. Wat dat betreft wordt het een mooi en uitdagend jaar.

Ik wil jullie allemaal vragen om mee te doen, wat je rol bij of voor de vereniging ook mag zijn. Want wij zijn allemaal ambassadeur van onze mooie branche. Samen maken wij de vereniging!

×

Aanmelden nieuwsbrief