Nieuwsbericht asbest in Eurogrit Straalgrit

19 april 2018

Eind vorig jaar werd bekend dat er asbest is aangetroffen in het straalgrit van het bedrijf Eurogrit. Je vindt via deze link de informatie die wij vorig jaar over dit dossier hebben geplaatst.

Een tijd lang is niet bekend gemaakt welke bedrijven er het besmette straalgrit geleverd hebben gekregen. Wel is er aangegeven dat daar waar met het besmette straalgrit is gewerkt en het opgeruimd is, dit is gedaan  op basis van risicoklasse 1 (bron Onderzoeksinstituut TNO).

Bedrijvenlijst géén locatielijst
Vandaag meldt de NOS dat de lijst met bedrijven die het besmette straalgrit van Eurogrit geleverd hebben gekregen, bekend is gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De lijst laat alleen de bedrijfsgegevens zien (bedrijfsnaam, adres en woonplaats) en niet de locaties waar, door deze bedrijven of verdere afnemers, met het besmette straalgrit is gewerkt. De locaties waar met het besmette straalgrit is gewerkt zijn niet volledig in kaart te brengen omdat het aantal bedrijven dat het besmette straalgrit geleverd heeft gekregen zo omvangrijk is.

Daarom is de vraag: ‘heeft een medewerker van mijn bedrijf gewerkt op een locatie waar met besmet straalgrit is gewerkt’, lastig te beantwoorden.

Blootstellingsrisico’s
Onderzoeksinstituut TNO verwacht komende zomer het definitieve rapport over de blootstellingsrisico’s te kunnen presenteren. Zodra dit rapport bekend is, publiceren wij het op onze website.

Vragen?
Heb je voor die tijd vragen over het besmette straalgrit van Eurogrit dossier? Neem dan contact op met de afdeling communicatie van NLingenieurs communicatie@nlingenieurs.nl

Volg voor informatie over het besmette straalgrit van Eurogrit ook de websites van Inspectie SZW en VNO-NCW. Met deze twee organisaties werken wij op dit dossier samen om leden zo volledig mogelijk te informeren.