afbeelding voor post: NLingenieurs ondertekent Convenant Schoon en Emissieloos bouwen

NLingenieurs ondertekent Convenant Schoon en Emissieloos bouwen

2 juli 2024 Duurzaam GWW

NLingenieurs ondertekent Convenant Schoon en Emissieloos bouwen (SEB)

Tijdens het zomerevent ‘Op weg naar SEB’ op 1 juli 2024 heeft Daniel van Dijke, van Movares, namens Koninklijke NLingenieurs het SEB Convenant ondertekend. Met deze stap wordt Koninklijke NLingenieurs officieel SEB-partner en onderstreept zij de inzet van de branche voor duurzaamheid, innovatie en het verminderen van de negatieve impact van de bouwsector op het milieu.

Het SEB-convenant is een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten. Het doel van het convenant is om de CO2-uitstoot van voertuigen, vaartuigen en machines in de bouwsector significant te verminderen, waardoor de gezondheid van mensen verbetert, de klimaatdoelstellingen worden behaald en de natuur wordt beschermd.

De ingenieursbranche neemt verantwoordelijkheid voor de inrichting van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

‘We gaan daarin verder dan het systeem van ons verwacht

We hebben de overtuiging dat we alleen samen verder vooruitkomen en

We reflecteren op onze eigen rol en doorbreken oude patronen die niet langer bijdragen aan het bereiken van een doel.' (Veranderen vraagt Lef, 2023, p.4)

Het maken van duidelijke afspraken met partijen in de keten over emissiereductie in de bouwsector past hier heel goed bij.

Onze leden beschikken over de expertise en ervaring die nodig is om de complexe vraagstukken aan te pakken, wat nodig is om de CO2-uitstoot in de verschillende fasen van het bouwproces te verminderen. Zo zijn onze ingenieurs en adviseurs betrokken in de voorbereiding en aanbesteding van projecten, maar ook tijdens de bouw en daarna in de onderhoudsfase. Zij adviseren over duurzame bouwpraktijken en implementeren innovatieve oplossingen. Bovendien maken zij meetbaar, over welke uitstoot wij nu eigenlijk praten en wat de juiste grenswaarden zouden moeten zijn.

‘Ik ben vereerd dat ik namens Koninklijke NLingenieurs het Convenant SEB mag ondertekenen. Voor ons ingenieurs is dit convenant niet alleen een intentie, maar dé manier van werken binnen onze projecten. Wij geloven dat de hele bouwketen zo min mogelijk impact op het milieu moet hebben. Daarvoor maken we in onze projecten de beste keuze in materialen, energiegebruik en ontwerpoplossingen.’ zegt Daniel van Dijke, die de namens de vereniging de handtekening zette.

Als voorbeeld van onze toewijding aan emissieloos bouwen, noemen we graag enkele recente projecten van onze leden, waaronder:

Verduurzaming Station Lelylaan: Het inzichtelijk maken van de CO2 impact is gedaan door voor verschillende materialen en energiekeuzes, waaronder ook het behoud van bestaand materiaal de CO2-reductie, de levensduur en de investerings- en onderhoudskosten te berekenen. Door naar het totale levensduur te kijken bleek zonnepanelen een negatief effect te zijn en is een aanzienlijke uitstoot van CO2 voorkomen.

ProRail onderdoorgang Wolfheze: het ontwerp is geoptimaliseerd, door te kijken naar minder materiaal gebruik, lichter materiaal en hergebruik van materiaal. Daarnaast wordt er meegeschreven tijdens de contracteringsfase waarin aannemers worden uitgedaagd om het project zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Tot slot wordt er meegedacht in hoe ProRail stroom beschikbaar kan stellen aan aannemers die werkzaamheden doen aan het spoor of onderhoud. Met als doel zo optimaal gebruik te maken van de beschikbare stroom die steeds schaarser wordt.

Rijkswaterstaat Adviesloket: het adviesloket is opgericht om concrete adviezen te geven aan medeoverheden over hoe je kan zorgen voor zero emissie tijdens het ontwerp- contractering- en uitvoeringsfase. Dit heeft gezorgd voor ondersteuning bij gemeentes en provincies en kon er geleerd worden van de verschillende ervaringen.

Het convenant werd in 2023 ook al ondertekend door 45 partijen, waaronder diverse opdrachtgevers van de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen, en diverse netwerk- en brancheorganisaties

Samen met NLingenieurs plaatsten op 1 juli ook 36 andere organisaties hun handtekening onder het convenant. Dit zijn 32 opdrachtgevers (waarvan 30 gemeenten) en 3 branche- en netwerkverenigingen. De nieuwe SEB-partners werden toegesproken door de directeur-generaal Mobiliteit van het Ministerie van IenW, Kees van der Burg.

We kijken ernaar uit om samen met de andere partners van het SEB-convenant bij te dragen aan een duurzame en gezonde toekomst voor Nederland.

Handige links: 

https://www.opwegnaarseb.nl/convenant

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2023/11/27/bijlage-2-convenant-schoon-en-emissieloos-bouwen

https://www.nlingenieurs.nl/assets/Documenten/Publicatie-NLingenieurs_Veranderen-vraagt-lef.pdf

×

Aanmelden nieuwsbrief