afbeelding voor post: Omzetverwachting in de bouwketen positief

Omzetverwachting in de bouwketen positief

12 juli 2021

De omzetverwachting bij de bedrijven in de bouwketen is per saldo positief. Waar in de najaarsmeting 2020 de omzetverwachting nog per saldo nagenoeg neutraal was, verwacht in het tweede kwartaal per saldo ruim een derde van de bedrijven een toename van de omzet. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen voorjaar 2021 van het EIB, in opdracht van de BNA, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

Alle afzonderlijke schakels in de bouwketen zijn positief, en verbeterd ten opzichte van de vorige meting. Ook de verwachting over het personeelsbestand is verbeterd. Per saldo verwacht ongeveer vier op de tien de bedrijven dat het personeelsbestand zal groeien. Een verschil ten opzichte van de vorige meting is dat alle afzonderlijke schakels in de bouwketen nu ook positief zijn.

 

Stand van de conjunctuur per schakel in de bouwketen

Hieronder volgen voor iedere schakel de belangrijkste conclusies, waarbij de resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden.

  • Architectenbureaus – De architectenbureaus melden een gemiddelde werkvoorraad van 5,8 maanden, nagenoeg gelijk aan de voorgaande meting. Per saldo verwacht ongeveer 7% van de architecten dat de omzet zal groeien in de komende maanden. De personeelsverwachting ontwikkelt zich hetzelfde; per saldo verwacht één op de twaalf architectenbureaus een uitbreiding van het personeelsbestand in de komende maanden.
  • Ingenieursbureaus – Ten opzichte van een half jaar geleden is de orderportefeuille bij de ingenieursbureaus met 0,3 maand gestegen tot 5,5 maanden werk. De omzetverwachting is ten opzichte van de najaarsmeting omgeslagen van negatief naar positief; per saldo verwacht ruim een vijfde van de ingenieurs een toename van de omzet. Ook verwacht per saldo een kwart van de bureaus meer personeel aan te nemen.
  • Bouwbedrijven –De werkvoorraad bij de bouwbedrijven is met 0,2 maand gestegen ten opzichte van een half jaar geleden en komt uit op 9,7 maanden werk. Per saldo verwacht bijna een derde van de bouwbedrijven een verbetering van de omzet in de komende maanden, terwijl bijna een vijfde van de bedrijven een toename van het personeelsbestand verwacht. 
  • Installatiebedrijven – De indicatoren bij de installatiebedrijven laten een gemengd beeld zien. De werkvoorraad is ten opzichte van de najaarsmeting met ruim een maand gedaald naar 9,3 maanden werk. Per saldo verwachten ruim vier op de tien bedrijven een stijging van de omzet. Ook verwacht per saldo bijna twee derde van de installateurs meer personeel aan te nemen in de komende maanden.

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.

Meer informatie
Monitor Bouwketen voorjaar 2021

Uit de Top 50 ingenieursbureaus van Technisch Weekblad blijkt een gematigde groei tijdens het corona-jaar.

×

Aanmelden nieuwsbrief