Onze directeur pleit voor meer ruimte voor experimenten en toepassingen met aquathermie en riothermie

14 februari 2019

Aquathermie en riothermie (warmte en koude winnen uit oppervlaktewater en rioolwater) zijn kansrijke technieken die een reëel onderdeel kunnen zijn in de energiemix van de toekomst. De technieken moeten nog wel verbeteren om echt breed toepasbaar te worden, maar om de techniek te ontwikkelen hebben we projecten nodig. Voor een vol Beatrixtheater riep Jacolien Eijer op de Rioned-dag opdrachtgevers uit het rioleringsvak op om niet te wachten op uitgekristalliseerde klimaatakkoorden of betere technieken, maar nu samen met de markt aan de slag te gaan.

Reinier Romijn van de Unie van Waterschappen gaf een presentatie over de kansen van aquathermie en sprak van een 'groot cadeau' dat de waterschappen Nederland te bieden heeft. Het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater is in Nederland kansrijk omdat overal water voorhanden is. De technieken zijn al succesvol toegepast. Een mooi voorbeeld is het Merlet College te Cuijck. Op 22 januari ontving Nelissen Ingenieursbureau hiervoor de Vernufteling, dé onderscheiding voor het meest vernuftige project in de ingenieursbranche. Maar om aquathermie systemen goedkoper en robuuster te kunnen maken, is meer ervaring nodig. Jacolien Eijer pleit ervoor om die ervaring vooral in Nederland op te doen en niet te wachten tot de technieken elders zijn doorontwikkeld.