afbeelding voor post: Oproep voor realistische inflatieafspraken

Oproep voor realistische inflatieafspraken

14 oktober 2022

Vanwege de ongekende inflatie doet de overheid een beroep op bedrijven om de salarissen te verhogen. Met oog en hart voor het belang van de werknemers in onze branche zullen ook ingenieursbureaus deze stap zetten. Natuurlijk.

Ingenieurswerk is mensenwerk. De kostprijs van bedrijven in de sector bestaat bijna volledig uit salariskosten. Salarisstijgingen werken daarom sterk door in begrotingen van ingenieursbureaus. Nu vanwege de enorme inflatie een stijging van de salarissen simpelweg nodig is, staan ingenieursbedrijven voor een grote financiële uitdaging. Velen werken namelijk in langjarige contracten met opdrachtgevers, waarbij inmiddels gedateerde inflatiecorrecties zijn vastgelegd. Dit heeft lange tijd goed gewerkt. Nu is dat anders.

Om die reden hebben we diverse opdrachtgevers aangeschreven om daar waar langjarig lage inflatiecorrecties zijn afgesproken opnieuw met betrokken ingenieursbureaus om tafel te gaan. Met als doel om te komen tot een realistisch correctiepercentage voor deze ongekende tijd. Voor nieuwe contacten is onze oproep aan alle partijen ook om realistische afspraken te maken.

Meer weten? Neem contact op met onze sr adviseur public affairs Arnoud Willemsen, arnoud.willemsen@nlingenieurs.nl

×

Aanmelden nieuwsbrief