afbeelding voor post: Persbericht - Nieuwe benoemingen voor Koninklijke NLingenieurs

Persbericht - Nieuwe benoemingen voor Koninklijke NLingenieurs

19 november 2021

NIEUWE BENOEMINGEN VOOR KONINKLIJKE NLINGENIEURS

Twee nieuwe leden Verenigingsraad en nieuwe voorzitter JongNLingenieurs

De leden van Koninklijke NLingenieurs hebben tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 18 november ingestemd met de benoeming van twee nieuwe leden in de Verenigingsraad: Paul Rijpstra, directeur Pieters Bouwtechniek, en Theodoor Höngens, directeur M+P.  Daarnaast heeft JongNLingenieurs een nieuwe voorzitter die de Young Professionals in het bestuur van Koninklijke NLingenieurs zal vertegenwoordigen: Willem Koenen, Bouwfysicus bij ABT. Bestuursvoorzitter Carla Moonen is blij dat alle posities in de Verenigingsraad en in het bestuur weer vervuld zijn en verheugt zich op de samenwerking met de nieuwe leden.

De Verenigingsraad vormt het geweten van de vereniging. Het houdt toezicht op de naleving van de  statuten, reglementen en de gedragscodes. De nieuwe verenigingsraadleden zullen gevraagd en ongevraagd het bestuur van Koninklijke NLingenieurs adviseren. Dat is volgens Carla Moonen wel aan beide personen toevertrouwd gezien hun achtergrond. Paul Rijpstra is binnen NLingenieurs actief bij het Directeurenoverleg B&U en was tot voor kort voorzitter van VNConstructeurs. In die rol is hij, in samenwerking met o.a. Koninklijke NLingenieurs, nauw betrokken geweest bij het programma Verbetering Veiligheid in de Bouw als antwoord op het OVV-rapport over de instorting van de garage in Eindhoven. Theodoor Höngens is lid van de werkgroep Akoestiek en Bouwfysica & Brandveiligheid en betrokken bij de overleggen met de GGD binnen het programma Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving.

  

Vlnr: Carla Moonen met Theodoor Höngens, met Willem Koenen en Paul Rijpstra

 

Doen & Durven hét motto van JongNLingenieurs

JongNLingenieurs is als netwerk opgericht voor jonge ingenieurs in de leeftijd van 20 tot en met 35 jaar. Kersverse voorzitter Willem Koenen: “Jongeren hebben de ruimte om echt vernieuwend te zijn. Alleen moeten zij elkaar wel vinden. Dat is wat JongNLingenieurs zo belangrijk maakt. Het zet de thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de branche op de kaart. Juist JongNL kan een stem geven aan degenen die de toekomst zijn en die denken zonder beperkingen van aandeelhouders en KPI’s.” Mede met dat doel organiseert JongNLingenieurs jaarlijks de Doe&Durf Challenge. Van de twaalf teams kregen er dit jaar vijf de kans om op 18 november hun idee voor een circulair Nederland in 2050 te presenteren. Via een livestream kon het publiek stemmen op hun favoriet. ABT-Oosterhoff ging er met hun idee van de connECTOR niet alleen met de publieksprijs, maar ook met de juryprijs vandoor. Carla Moonen reikte namens de vakjury beide prijzen uit aan het winnende team. Klik hier voor meer informatie over de finalisten en de winnaar.

 

Overige wisseling van de wacht

William Sanders heeft het stokje van bestuurslid per 18 november overgedragen aan Christa Drolenga, directeur van HE adviseurs, die al in de vorige ALV benoemd was. Stephan van der Biezen van Witteveen+Bos zal zijn rol van vicevoorzitter overnemen in het bestuur.

 

- Einde persbericht –  

 

Noot voor de redactie 

Neem voor meer informatie contact op met Ellen Smit, Manager Verenigingszaken: ellen.smit@nlingenieurs.nl of Connie van Rossum, Communicatiemanager: communicatie@nlingenieurs.nl.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief