afbeelding voor post: Persbericht: Omzetverwachting bouwketen zeer positief, bedrijven hebben wel last van prijsstijgingen en leveringsproblemen

Persbericht: Omzetverwachting bouwketen zeer positief, bedrijven hebben wel last van prijsstijgingen en leveringsproblemen

16 december 2021

De omzetverwachting van de bedrijven in de bouwketen blijft per saldo zeer positief. Ruim 40 procent van de ondernemers verwacht een hogere omzet in het vierde kwartaal. Wel geeft een meerderheid van de ondernemers aan bij hun werkzaamheden in meer of mindere mate last te hebben van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2021 die het EIB twee keer per jaar publiceert in opdracht van Koninklijke BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.


Omzetverwachting in de bouwketen per saldo zeer positief

Vier op de tien bedrijven in de bouwketen verwachten per saldo een hogere omzet in het vierde kwartaal 2021. Bij de architecten- en ingenieursbureaus en installatiebedrijven is de verwachting flink positiever dan een half jaar geleden, alleen de bouwbedrijven zijn minder positief. Per saldo verwacht ruim één op de zes bouwbedrijven een toename van de omzet, in de voorjaarsmeting was dat per saldo nog één op de drie. De gemiddelde werkvoorraad in de bouwketen is ten opzichte van de voorjaarsmeting met 0,9 maand gestegen naar 9,9 maanden werk. De verwachting over het personeelsbestand is gelijk gebleven.


Belangrijkste conclusies per schakel in de bouwketen

Hieronder volgen voor iedere schakel de belangrijkste conclusies, waarbij de resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden.

  • Architectenbureaus – Architectenbureaus melden een gemiddelde werkvoorraad van 5,8 maanden, wat gelijk is aan de voorjaarsmeting. Per saldo verwacht ruim een kwart van de architecten een hogere omzet in de komende maanden. De personeelsverwachting is nagenoeg hetzelfde als bij de voorjaarsmeting; één op de elf architectenbureaus verwacht in de komende maanden het personeelsbestand te zullen vergroten.

  • Ingenieursbureaus – De gemiddelde orderportefeuille bij de ingenieursbureaus is ten opzichte van de voorgaande meting sterk gestegen; de werkvoorraad ligt nu op 6,7 maanden, een stijging van 1,2 maand. De omzetverwachting is zeer positief; de helft van de ingenieursbureaus verwacht een hogere omzet in de komende maanden, 3% verwacht een lagere omzet. Ook verwacht ruim een vijfde van de bureaus het personeelbestand uit te breiden.

  • Bouwbedrijven – Bouwbedrijven zien de gemiddelde werkvoorraad ten opzichte van de voorjaarsmeting met 0,4 maand stijgen tot 10,1 maanden werk. Per saldo verwacht een zesde van de bouwbedrijven een verbetering van de omzet in de komende maanden. Dit saldo ligt bijna de helft lager dan een half jaar geleden. Ongeveer een vijfde van de bouwbedrijven verwacht het personeelsbestand uit te breiden, dit ligt op hetzelfde niveau als in de voorjaarsmeting.

  • Installatiebedrijven – Ook bij de installatiebedrijven is de gemiddelde werkvoorraad ten opzichte van de voorjaarsmeting sterk gestegen. De gemiddelde orderportefeuille ligt nu op 10,8 maanden werk, 1,5 maand hoger dan een half jaar geleden. Per saldo verwacht twee derde van de bedrijven een omzetstijging, terwijl slechts 5 procent van de bedrijven geen omzetverandering verwacht. Ook de personeelsverwachting ligt onveranderd hoog; per saldo verwacht bijna twee derde van de installateurs de komende maanden meer personeel aan te nemen.


Bouwketen ervaart problemen door prijsstijgingen en leveringsproblemen

Bij de najaarsmeting van de Monitor Bouwketen zijn extra vragen gesteld over prijsstijgingen en leveringsproblemen. Een meerderheid van de ondernemers zegt in meer of mindere mate last te hebben van zowel grote prijsstijgingen als leveringsproblemen. Van deze groep zegt het grootste deel problemen te ondervinden van een combinatie van de twee factoren. De uitvoerende bouw lijkt het meest last van te hebben van de problemen.

Ondernemers hebben vooral te maken met prijsstijgingen en leveringsproblemen bij zowel de veel toegepaste als specialistische bouwmaterialen, installaties en technische componenten. Acties die bedrijven hierdoor hebben moeten nemen zijn het toepassen van andere materialen, het uitstellen van projecten en het eerder inkopen van materialen of  aanleggen van voorraden. Ondernemers voegen ook aanvullende voorwaarden toe aan offertes en contracten. Bedrijven weten de problemen zodanig op te vangen dat slechts een minderheid stagnatie ondervindt.

 

Over Monitor Bouwketen
Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: Koninklijke BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.

Meer informatie
Monitor Bouwketen najaar 2021

Koninklijke NLingenieurs: Arnoud Willemsen, T 06 - 12 80 86 16
E: arnoud.willemsen@NLingenieurs.nl, www.nlingenieurs.nl

×

Aanmelden nieuwsbrief