Regiobijeenkomst Zuid - Smart Buildings - een sfeerverslag

22 mei 2019

Voor de regiobijeenkomst op donderdag 16 mei 2019 waren we te gast bij Huisman & van Muijen in Den Bosch. Op verzoek van onze leden en de gastheer in het bijzonder, behandelden we deze keer het onderwerp ‘Smart Buildings’. Een onderwerp dat volop leeft in de branche. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en onderwerpen als klimaatverandering dragen bij aan de behoefte om het innovatieproces te versnellen. Een slim gebouw is dusdanig ingericht dat er efficiënt, comfortabel, duurzaam en gezond kan worden gewerkt. Het gebouw denkt met de gebruiker mee en snapt zijn behoefte. 

Gastheer Matthijs Dull van Huisman & van Muijen heet de aanwezigen welkom. Dit installatie- en adviesbureau bestaat ruim 80 jaar en zit in een pas gerenoveerd pand. Het gastheerschap biedt een mooie gelegenheid voor een bedrijfspresentatie. Hij sluit af met een uitnodiging.  “Ben je in Den Bosch en heb je een half uurtje tijd over, dan zijn jullie van harte welkom om hier te komen werken”.

Onze eerste spreker is Samantha Wicht. Vanuit Koninklijke NLingenieurs is zij aanjager vernieuwing en innovatie bij De Bouwcampus. De Bouwcampus brengt marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen en biedt hen een plek om innovatieve ideeën verder te brengen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen werken in de Bouwcampus samen om de (transitie)opgaves die bij opdrachtgevers liggen zo naar de markt te brengen dat innovatieve oplossingen een kans krijgen. Er ontstaat een discussie over het al dan niet leveren van gratis kennis. Dat is inderdaad een punt van aandacht. Kennisdelen is vooral interessant als het leidt tot vragen (en dus business) die anders hun weg naar de markt niet hadden kunnen vinden.  

Bob Adriaans van Blubrick Real Estate is de tweede spreker. Hij gaf ons een kijkje in de keuken van smart buildings door de ogen van een vastgoedontwikkelaar. Hij vertelt over the internet of things, connected devices, machine learning en artificial intelligence. “Een slim gebouw hoeft niet duurder te zijn dan een traditioneel gebouw”, stelt Bob. Het voordeel van een slim gebouw is dat je (cor)relaties kan leggen, want er is ontzettend veel data beschikbaar. Dit heeft ook invloed op de wijze van het onderhoud en het beheer.

De middag werd afgesloten met een borrel. Een deelnemer stelt voor om volgende keer een rondleiding bij een smart building te organiseren. Daarop wordt positief gereageerd. “We proberen de bijeenkomsten altijd bij één van onze leden te organiseren. Mocht je dit leuk vinden, laat het ons dan even weten”, roept Jacolien op.

Wil je een keer gastbedrijf zijn voor een regiobijeenkomst? Meld je bij ellen.smit@nlingenieurs.nl